Δημιουργία Προσωπικής και Επαγγελματικής Ιστοσελίδας

Έναρξη Μαθημάτων: 02/05/2022
Διάρκεια: 100 ώρες |
 28 μέρες
Κόστος: 150 ευρώ
ECVET: 5
Σκοπός της εκμάθησης σχεδιασμού ιστοσελίδων είναι η απόκτηση εμπειρίας στο είδος αυτό δραστηριότητας, δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο με δεξιότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνικών ικανοτήτων. Η εκμάθηση σχεδιασμού ιστοσελίδων, διευκολύνει τη πρόσβαση στις βασικές μεθόδους που εμπλέκονται στη δημιουργία τους. Κάθε μάθημα βοηθά στην απόκτηση τεχνικών γνώσεων και εργαλείων που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ιστότοπων. Οι συγκεκριμένες γνώσεις δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας εύχρηστων ιστότοπων, με καθαρή, καθαρή δομή και πλοήγηση.

* Παράταση εγγραφών έως: 16/05/2022

Πληροφορίες Προγράμματος

Αντικείμενο και Σκοπός

Αν και οι ακριβείς δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός ιστότοπου, διαφέρουν ανάλογα με τον οργανισμό, το σύνολο δεξιοτήτων που χρειάζονται οι προγραμματιστές ιστού είναι ίδιες.

Σκοπός της εκμάθησης σχεδιασμού ιστοσελίδων είναι η απόκτηση εμπειρίας στο είδος αυτό δραστηριότητας, δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο με δεξιότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνικών ικανοτήτων.

Η εκμάθηση σχεδιασμού ιστοσελίδων, διευκολύνει τη πρόσβαση στις βασικές μεθόδους που εμπλέκονται στη δημιουργία τους. Κάθε μάθημα βοηθά στην απόκτηση τεχνικών γνώσεων και εργαλείων που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ιστότοπων. Οι συγκεκριμένες γνώσεις δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας εύχρηστων ιστότοπων, με καθαρή, καθαρή δομή και πλοήγηση.

Λέξεις - Κλειδιά
Παγκόσμιος ιστός, ιστοσελίδα, προσωπική ιστοσελίδα, επαγγελματική ιστοσελίδα.
Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. αναβαθμίσει τις γνώσεις του γύρω από τις βασικές έννοιες του Παγκόσμιου Ιστού.
 2. κατανοεί ολοένα και νέες τεχνολογίες.
 3. δημιουργεί μια προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα.
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διαδικασία Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Online εξ αποστάσεως.

Μέθοδοι Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από σχετικό σύγγραμμα και παρουσιάσεις της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας συνοδευόμενες από βίντεο. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά. Κάθε εβδομάδα και μία ενότητα.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο μέρη:

 • Αυτοαξιολόγηση: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ. ενδιάμεσα της παρουσίασης ενότητας και μετά το τέλος αυτής.
 • Αξιολόγηση: επίλυση πρακτικών σεναρίων, κατά την διάρκεια του προγράμματος και τελικό τεστ αξιολόγησης

Από τα αποτελέσματα των τεστ αυτοαξιολόγησης και την επίδοση στις πρακτικές εργασίες, θα προκύψει και ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσιολόγιο.

Παρακολουθήστε ταυτόχρονα σε ειδική συνδυαστική τιμή

Δίδακτρα

Κόστος προγράμματος: €150

Εκπτωτικές κατηγορίες:

10% έκπτωση σε άνεργους
10% έκπτωση σε φοιτητές
10% έκπτωση σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών
10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού
- €370 €325 (ισχύει για ταυτόχρονη εγγραφή στο πρόγραμμα "Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων με Εργαλεία της Microsoft" ή στο πρόγραμμα "Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων με Εργαλεία της Google")
- €590 €495 (ισχύει για ταυτόχρονη εγγραφή στο πρόγραμμα "Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων με Εργαλεία της Microsoft" και στο πρόγραμμα "Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων με Εργαλεία της Google")

Διδακτικές Ενότητες

1. Δημιουργία Προσωπικής/Επαγγελματικής Ιστοσελίδας

Έναρξη – Λήξη: 02/05/2022 – 29/05/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 100 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη: Νίκη Κυριακού

Στόχος της Διδακτικής Ενότητας είναι η προετοιμασία και η υλοποίηση τόσο προσωπικής όσο και επαγγελματικής ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας σύγχρονα δημιουργικά εργαλεία.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Βασικές Έννοιες Παγκόσμιου Ιστού (02/05/2022 – 08/05/2022)
  Διδάσκων: Θεόδωρος Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Εγκατάσταση και χρήση εργαλείου δημιουργίας ιστοσελίδας (09/05/2022 – 15/05/2022)
  Διδάσκων: Θεόδωρος Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Δημιουργία προσωπικής/επαγγελματικής ιστοσελίδας (16/05/2022 – 22/05/2022)
 • Διδάσκων: Θεόδωρος Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Πρακτική Άσκηση Δημιουργίας Ιστοσελίδας (23/05/2022 – 29/05/2022)
 • Διδάσκων: Θεόδωρος Λεουτσάκος

 

 

Θεόδωρος Λεουτσάκος

Διδάσκων
ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Νίκη Κυριακού

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Χαράλαμπος Σκιάνης

Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Pin It on Pinterest