Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων με Εργαλεία της Microsoft

Έναρξη Μαθημάτων: 02/05/2022
Διάρκεια: 150 ώρες |
 3 μήνες 20 μέρες
Κόστος: 220 ευρώ
ECVET: 7.5
Τα Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint και Microsoft Outlook αποτελούν μέρος του πακέτου λογισμικού παραγωγικότητας του Microsoft Office. Είναι επίσης μερικά από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα προγράμματα λογισμικού στον κόσμο, ιδιαίτερα όσον αφορά το επιχειρηματικό λογισμικό.

Πληροφορίες Προγράμματος

Αντικείμενο και Σκοπός

Στον κόσμο των επιχειρήσεων και των οργανισμών, διάφορες εφαρμογές ενσωματώνονται, σε καθημερινή βάση, κατά τη πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων, με στόχο τη βελτίωση των εργασιών, καθώς και τη παρουσίαση και επικοινωνία της επιχείρησης ή του οργανισμού. Η ενσωμάτωση του Word, του Excel και του PowerPoint καθιστά την επιχειρηματική επικοινωνία πιο αποτελεσματική, καθώς βοηθούν στην οργάνωση των διαφόρων πληροφοριών, όπου θεωρείται απαραίτητο, για εύκολη πρόσβαση και ανάλυση.

Τα Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint και Microsoft Outlook αποτελούν μέρος του πακέτου λογισμικού παραγωγικότητας του Microsoft Office. Είναι επίσης μερικά από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα προγράμματα λογισμικού στον κόσμο, ιδιαίτερα όσον αφορά το επιχειρηματικό λογισμικό.

Λέξεις - Κλειδιά
Επεξεργαστής κειμένου, Microsoft Word, Υπολογιστικά φύλλα, Microsoft Excel, Παρουσιάσεις, Microsoft PowerPoint, Microsoft Office, Microsoft Outlook
Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. αναβαθμίσει τις γνώσεις του/της γύρω από την ψηφιακή οργάνωση και προγραμματισμό των εργασιών του/της.
 2. κάνει χρήση νέων μεθόδων στην καθημερινή και επαγγελματική του/της ζωή.
 3. κατανοεί ολοένα και νέες τεχνολογίες.
 4. συνεργάζεται και να επικοινωνεί εξ αποστάσεως με συνεργάτες σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διαδικασία Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Online Εξ αποστάσεως.​

Μέθοδοι Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από σχετικό σύγγραμμα και παρουσιάσεις της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας συνοδευόμενες από βίντεο. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά. Κάθε εβδομάδα και μία ενότητα.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο μέρη:

 • Αυτοαξιολόγηση: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ. ενδιάμεσα της παρουσίασης ενότητας και μετά το τέλος αυτής.
 • Αξιολόγηση: επίλυση πρακτικών σεναρίων, κατά την διάρκεια του προγράμματος και τελικό τεστ αξιολόγησης

Από τα αποτελέσματα των τεστ αυτοαξιολόγησης και την επίδοση στις πρακτικές εργασίες, θα προκύψει και ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσιολόγιο.

Παρακολουθήστε ταυτόχρονα σε ειδική συνδυαστική τιμή

Δίδακτρα

Κόστος προγράμματος: €220

Εκπτωτικές κατηγορίες:

10% έκπτωση σε άνεργους
10% έκπτωση σε φοιτητές
10% έκπτωση σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών
10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού
- €370 €325 (ισχύει για ταυτόχρονη εγγραφή στο πρόγραμμα "Δημιουργία Προσωπικής και Επαγγελματικής Ιστοσελίδας")
- €440 €374 (ισχύει για ταυτόχρονη εγγραφή στο πρόγραμμα "Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων με Εργαλεία της Google")
- €590 €495 (ισχύει για ταυτόχρονη εγγραφή στο πρόγραμμα "Δημιουργία Προσωπικής και Επαγγελματικής Ιστοσελίδας" και στο πρόγραμμα "Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων με Εργαλεία της Google")

Διδακτικές Ενότητες

1. Εργαλεία της Microsoft

Έναρξη – Λήξη: 02/05/2022 – 08/05/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 5 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη: Νίκη Κυριακού

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της ηλεκτρονικής οργάνωσης του γραφείου, μέσω διαφόρων εργαλείων της Microsoft.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Εισαγωγή στα Εργαλεία της Microsoft (02/05/2022 – 08/05/2022)
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
2. Υπηρεσίες Διαδικτύου

Έναρξη – Λήξη: 09/05/2022 – 15/05/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 5 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Θεόδωρος Λεουτσάκος

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η δημιουργία και χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της χρήσης του Microsoft Outlook.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Δημιουργία και Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Outlook (09/05/2022 – 15/05/2022)
  Διδάσκων: Θεόδωρος Λεουτσάκος
3. Επεξεργασία Κειμένου

Έναρξη – Λήξη: 16/05/2022 – 26/06/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 65 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη: Νίκη Κυριακού

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της χρήσης του Microsoft Word, μέσω της δημιουργίας και επεξεργασίας αρχείων κειμένων.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Περιήγηση στο Microsoft Word (16/05/2022 – 22/05/2022)
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Εργαλεία Μετακίνησης και Μορφοποίησης Κειμένου (23/05/2022 – 29/05/2022)
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Αναθεώρηση και Ρύθμιση Διάταξης Εγγράφου (30/05/2022 – 05/06/2022)
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Εισαγωγή στις Λίστες και τους Πίνακες (06/06/2022 – 12/06/2022)
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 5: Σχεδίαση και Εικόνες – Επικεφαλίδες και Λεζάντες (13/06/2022 – 19/06/2022)
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 6: Παρουσίαση Διαμόρφωσης Τελικής Εργασίας (20/06/2022 – 26/06/2022)
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
4. Υπολογιστικά Φύλλα

Έναρξη – Λήξη: 27/06/2022 – 24/07/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 35 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Θεόδωρος Λεουτσάκος

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της χρήσης του Microsoft Excel, μέσω της δημιουργίας και επεξεργασίας υπολογιστών φύλλων.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Περιήγηση στο Microsoft Excel (27/06/2022 – 03/07/2022)
  Διδάσκων: Θεόδωρος Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Καταχώρηση και Μορφοποίηση Δεδομένων, Εκτύπωση (04/07/2022 – 10/07/2022)
  Διδάσκων: Θεόδωρος Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Δημιουργία Τύπων & Μεταφορά δεδομένων (11/07/2022 – 17/07/2022)
  Διδάσκων: Θεόδωρος Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Συναρτήσεις & Δημιουργία Γραφημάτων (18/07/2022 – 24/07/2022)
  Διδάσκων: Θεόδωρος Λεουτσάκος
5. Παρουσιάσεις

Έναρξη – Λήξη: 25/07/2022 – 21/08/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 40 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη: Νίκη Κυριακού

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της χρησιμότητας και της χρήσης του προγράμματος Microsoft PowerPoint.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Περιήγηση στο Microsoft PowerPoint (25/07/2022 – 31/07/2022)
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Δημιουργία και Μορφοποίηση Νέας Παρουσίασης – Εισαγωγή και Μορφοποίηση Αντικειμένων (01/08/2022 – 07/08/2022)
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Χρήση Προτύπων και Έξυπνη Μορφοποίηση (08/08/2022 – 14/08/2022)
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Προβολή, Αναδιάταξη και Καταγραφή Παρουσίασης (15/08/2022 – 21/08/2022)
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού

 

 

 

Χαράλαμπος Σκιάνης

Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Νίκη Κυριακού

Διδάσκουσα
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Θεόδωρος Λεουτσάκος

Διδάσκων
ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Pin It on Pinterest