// Audience remarketing

Εργαλεία ΤΠΕ & Συναισθηματική Νοημοσύνη σε Αυτισμό, ΔΕΠΥ και Μαθησιακές Δυσκολίες με Χρήση Εξειδικευμένων Λογισμικών

Έναρξη Μαθημάτων: 31/05/2021
Διάρκεια: 7.5 μήνες |
580 ώρες
Κόστος: 600 ευρώ
ECVET: 29
Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των επιμορφούμενων στο γνωστικό αντικείμενο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων για την προσέγγιση της γνώσης από μαθητές στο πεδίο του Αυτισμού, της ΔΕΠΥ, των Μαθησιακών Δυσκολιών, καθώς και στη χρήση εργαλείων για την ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.

Πληροφορίες Προγράμματος

Αντικείμενο και Σκοπός

Αποτελεί πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι βρισκόμαστε στην ψηφιακή εποχή. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει και επηρεάζουν όλους τους τομείς της ζωής μας. Ο εκπαιδευτικός τομέας δε θα μπορούσε να παραμείνει εκτός αυτού του πλαισίου αλλαγών. Η χρήση των ΤΠΕ στη γενική και στην ειδική αγωγή καθίσταται απαραίτητα και επιτακτική με πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές. Ειδικότερα για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι ΤΠΕ και τα διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία μπορούν να αποτελέσουν σημαντική επικουρική βοήθεια στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Εκτός από τις ΤΠΕ και τα διάφορα εργαλεία μελέτες έχουν αποδείξει ότι εξέχοντα ρόλο στην αντιμετώπιση και βελτίωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών διαδραματίζουν η διατροφή, οι βιταμίνες, οι νευροδιαβιβαστές, τα ιχνοστοιχεία, οι τοξίνες και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες.

Από την άλλη, άξια προσοχής στη σημερινή εποχή είναι η διαδεδομένη έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης που είναι στενά συνδεδεμένη με την πρόοδο, την επιτυχία και την ψυχική υγεία. Αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη ολόπλευρης προσωπικότητας παιδιών-ατόμων. Η ένταξή της στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία κρίνεται επίσης απαραίτητη. Για να επιτευχθεί όμως κάτι τέτοιο, πρέπει αφενός να μελετήσουμε σφαιρικά την έννοια της ΣΝ και αφετέρου να τη μελετήσουμε στον πληθυσμό που μας ενδιαφέρει και να δούμε πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε, στην προκειμένη μέσα από τις ΤΠΕ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των επιμορφούμενων στο γνωστικό αντικείμενο των Τεχνολογιών της  Πληροφορίας  και της Επικοινωνίας με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων για την προσέγγιση της γνώσης από μαθητές στο πεδίο  του Αυτισμού,  της ΔΕΠΥ, των Μαθησιακών Δυσκολιών, καθώς και στη χρήση εργαλείων για την ανάπτυξη  της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.

Οι επιμέρους ενότητες του προγράμματος καταπιάνονται μεταξύ άλλων με την θεωρητική αναπλαισίωση των εννοιών της ειδικής αγωγής, συναισθηματικής νοημοσύνης, τη χρήση των ΤΠΕ με εξειδικευμένα λογισμικά στον αυτισμό, ΔΕΠΥ, Μαθησιακές Δυσκολίες.

Επίσης,  γίνεται αναλυτική αναφορά στον τομέα των Μαθησιακών Δυσκολιών, του συνδρόμου ΔΕΠΥ και του Αυτισμού,  τόσο σε θεωρητικό πλαίσιο όσο και στη χρήση λογισμικών (συμβατικών και on line), εργαλείων αξιολόγησης, εργαλείων και μεθόδων παρέμβασης καθώς  και αναλυτική αναφορά στη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών με ΜΔ, ΔΕΠΥ και Αυτισμό και στην ανίχνευση – ανάπτυξή της μέσω κατάλληλων λογισμικών-εφαρμογών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ενσωματώσουν τεχνολογίες στο μάθημά τους και να βοηθήσουν τα παιδιά να μειώσουν τις όποιες δυσκολίες έχουν και να τα βοηθήσουν στο μαθησιακό και συμπεριφορικό κομμάτι. Επιπλέον, το πρόγραμμα μπορεί να είναι αρωγός και σε γονείς που έχουν παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και επιθυμούν μέσω των ΤΠΕ να συνδράμουν στη βελτίωση των τομέων που παρουσιάζει δυσκολίες. Το πρόγραμμα αποτελεί, επίσης, μια πολύ καλή ενίσχυση στον χώρο, για απόφοιτους ανθρωπιστικών σπουδών και επιστημών της αγωγής που θα ασχοληθούν με τον εκπαιδευτικό κλάδο. Τέλος, η δομή του προγράμματος έχει διαμορφωθεί ώστε να καλύπτει σφαιρικά το αντικείμενο και έτσι απευθύνεται σε οποιονδήποτε σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιεί ήδη τεχνολογίες διασυνδεμένων έξυπνων συστημάτων στον επαγγελματικό του ή μη χώρο.

Λέξεις - Κλειδιά
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Ειδική Αγωγή, Εργαλεία,  Συναισθηματική Νοημοσύνη, Μαθησιακές Δυσκολίες, Αυτισμός, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας.
Μαθησιακοί Στόχοι
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. κατανοήσει τις  εκπαιδευτικές δυνατότητες που διανοίγουν οι ΤΠΕ.
 2. τις εντάξει με κριτικό τρόπο στην καθημερινή τους εκπαιδευτική πρακτική.
 3. κατανοήσει τις αρχές σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας (π.χ. σενάρια).
 4. εξοικειωθεί και να αξιοποιεί παραγωγικά στη διδακτική πράξη τα διαθέσιμα και κατάλληλα για την ειδικότητά τους λογισμικά και περιβάλλοντα, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες, αλλά και τους περιορισμούς της χρήσης τους.
 5. είναι σε θέση να αναδιοργανώσει κατάλληλα τη σχολική τάξη, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των μαθητών.
 6. αποκτήσει μια πλήρη και λειτουργική αντίληψη του γενικότερου πλαισίου στο οποίο εντάσσονται οι ψηφιακές τεχνολογίες, χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση της Ειδικής Αγωγής.
 7. αποκτήσει γνώσεις πάνω στις Μαθησιακές Δυσκολίες, τη ΔΕΠΥ και τον Αυτισμό.
 8. γνωρίζει το πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η διατροφή, οι βιταμίνες, οι νευροδιαβιβαστές, τα ιχνοστοιχεία, οι τοξίνες και λοιποί περιβαλλοντικοί παράγοντες στην αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών, της ΔΕΠΥ και του Αυτισμού.
 9. αποκτήσει γνώσεις για την επιλογή ενός κατάλληλου λογισμικού για τις Μαθησιακές Δυσκολίες, τη ΔΕΠΥ και τον Αυτισμό.
 10. αποκτήσει γνώσεις για την έννοια της Συναισθηματική Νοημοσύνης, των θεωριών που τη διέπουν και των ερωτηματολογίων που μπορεί να μετρηθεί.
 11. αποκτήσει τις γνώσεις για επιλογή κατάλληλων λογισμικών για την ανάπτυξη της ΣΝ.
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διαδικασία Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Από απόσταση Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning).

Μέθοδοι Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από σχετικό σύγγραμμα, παρουσιάσεις και επιμορφωτικά βίντεο της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας. Θα χρησιμοποιηθούν Ασύγχρονες μέθοδοι Από-Απόστασης-Εκπαίδευσης (ΑΑΕ) με χρήση της πλατφόρμας eclass σε όλες τις διδακτικές ενότητες.

Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά ανά διδακτική ενότητα.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Αυτοαξιολόγηση: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ.

Από το αποτέλεσμα των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης θα προκύψει και ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσιολόγιο.

Ετήσιο Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Κατηγορίες μοριοδότησης βάσει νομοθεσίας.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4547/2018 ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018
Μοριοδότηση στελεχών (Διευθυντές, Προϊστάμενοι, Συντονιστές)
δ) Επιμόρφωση: 1 κατ’ ανώτατο όριο μονάδα
ββ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών ή / και εννεάμηνης διάρκειας: 0,5 μονάδες.

4589/2019 – ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019
Πρόσληψη εκπαιδευτικών
Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019
Προσληψη αναπληρωτών
Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών.
Δύο (2) μονάδες

ΥΑ 222084/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5919/Β/31-12-2018)
Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Η επιμόρφωση αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα
βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τριακοσίων (300) τουλάχιστον ωρών ή και εννεάμηνης διάρκειας, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής: μισή (0,50) μονάδα

Δίδακτρα

Κόστος προγράμματος: €600
Δυνατότητα εξόφλησης σε τρεις (3) δόσεις.

Εκπτωτικές κατηγορίες:

- 20% έκπτωση σε άνεργους
- 20% έκπτωση σε πολύτεκνους
- 20% έκπτωση σε φοιτητές παιδαγωγικών σχολών
- 20% έκπτωση σε εργαζόμενους στον εκπαιδευτικό τομέα
- 20% έκπτωση σε ΑΜΕΑ
- 10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού

Διδακτικές Ενότητες

1. Θεωρητική Αναπλαισίωση: Ειδική Αγωγή / ΤΠΕ / Συναισθηματική Νοημοσύνη

Έναρξη – Λήξη: 31/05/2021 – 20/06/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 60  ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Αθανάσιος Δρίγκας

Σκοπός της  διδακτικής ενότητας με τίτλο: Θεωρητική Αναπλαισίωση είναι  η αποσαφήνιση όρων:  Ειδική Αγωγή, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η συμβολή – ενσωμάτωση των ΤΠΕ  στην εκπαιδευτική διαδικασία (μοντέλα, στόχοι, στρατηγικές) για την προσέγγιση της γνώσης. Επίσης,  σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η  ανάπτυξη της έννοιας «Συναισθηματική Νοημοσύνη», οι θεωρίες που τη διέπουν, οι τρόποι μέτρησής της, η σημασία της στην ανθρώπινη εξέλιξη και  η σύνδεσή της με τις ΤΠΕ.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες: ΤΠΕ, Ειδική Αγωγή
  Διδάσκοντες: Γεώργιος Παπαναστασίου, Ειρήνη Χαϊδή
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Συναισθηματική Νοημοσύνη, Μια Εξέχουσα Έννοια
  Διδάσκουσα: Χαρά Παπουτσή
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Η Διατροφή και Άλλοι Παράγοντες στην Λειτουργία του Εγκεφάλου και τις Γνωστικές Ικανότητες
  Διδάσκοντες: Αθανάσιος Δρίγκας, Γιολάντα Σαλαπάτα
2. Μαθησιακές Δυσκολίες

Έναρξη – Λήξη: 21/06/2021 – 05/08/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 220 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Αθανάσιος Δρίγκας

Σκοπός της ενότητας Μαθησιακές Δυσκολίες είναι να αποσαφηνιστούν οι όροι Μαθησιακές Δυσκολίες (Μ.Δ), Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Ε.Μ.Δ) (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσγραφία,  δυσαριθμησία), να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά των μαθητών που ανήκουν στην κάθε κατηγορία, καθώς και να προταθούν χρήσιμα εργαλεία ΤΠΕ, αξιολόγησης και αποκατάστασης των δυσκολιών που παρουσιάζουν οι μαθητές, για την προσέγγιση της γνώσης τόσο μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία αλλά και την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Μαθησιακές Δυσκολίες: Θεωρητική Αναπλαισίωση
  Διδάσκοντες: Ειρήνη Χαϊδή, Γιώργος Παπαναστασίου
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Ο Ρόλος της Διατροφής, των Βιταμινών, των Νευροδιαβιβαστών, των Ιχνοστοιχείων, των Τοξινών και Λοιπών Περιβαλλοντικών Παραγόντων στις Μαθησιακές Δυσκολίες
  Διδάσκοντες: Αθανάσιος Δρίγκας, Γιολάντα Σαλαπάτα
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Εργαλεία Αξιολόγησης Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
  Διδάσκουσα: Ειρήνη Χαϊδή
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Ανάλυση Παιδικού Ιχνογραφήματος / Λάμδα Τεστ
  Διδάσκων: Γιώργος Παπαναστασίου
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 5: Τεστ Αξιολόγησης Online: Δυσλεξία / Δυσορθογραφία / Δυσαριθμησία
  Διδάσκουσες: Ειρήνη Χαϊδή, Χαρά Παπουτσή
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 6: Παρέμβαση / Θεωρητικό Πλαίσιο
  Διδάσκων: Γιώργος Παπαναστασίου
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 7: Παρέμβαση – Ψηφιακό Υλικό: Γλώσσα
  Διδάσκουσες: Ειρήνη Χαϊδή, Χαρά Παπουτσή
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 8: Λογισμικά Γενικού Σκοπού
  Διδάσκων: Γιώργος Παπαναστασίου
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 9: Δυσαριθμησία Online
  Διδάσκουσα: Ειρήνη Χαϊδή
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 10: Πρόγραμμα ΕΕΠΕ
  Διδάσκων: Γιώργος Παπαναστασίου
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 11: Συναισθηματική Νοημοσύνη και Μαθησιακές Δυσκολίες: Θεωρητικό Πλαίσιο Και ICT Tools
  Διδάσκουσα: Χαρά Παπουτσή
3. Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού

Έναρξη – Λήξη: 06/08/2021 – 14/11/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 200 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Αθανάσιος Δρίγκας

Σκοπός της ενότητας Αυτισμός είναι να αποσαφηνιστούν οι όροι  Αυτισμός, Διάχυτες  Αναπτυξιακές Διαταραχές (Δ.Α.Δ), Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ) σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα, να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά των μαθητών που ανήκουν στην κατηγορία,  να ερμηνευτούν τα ελλείμματα που παρουσιάζουν τα άτομα με αυτισμό με τις κατάλληλες θεωρίες,  να προταθούν χρήσιμα εργαλεία ΤΠΕ, αξιολόγησης και αποκατάστασης των δυσκολιών που παρουσιάζουν οι μαθητές, για την προσέγγιση της γνώσης τόσο μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία αλλά και την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης που αποτελεί βασική δυσλειτουργία των ατόμων με ΔΑΦ.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Θεωρητική Αναπλαισίωση: Έννοια του Αυτισμού – Συμπτωματολογία / Πρόγνωση – Διάγνωση /  Επιδημιολογία: Αίτια – Συχνότητα
  Διδάσκουσα: Ειρήνη Χαϊδή
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Ο Ρόλος της Διατροφής, των Βιταμινών, των Νευροδιαβιβαστών, των Ιχνοστοιχείων, των Τοξινών και Λοιπών Περιβαλλοντικών Παραγόντων στο Φάσμα του Αυτισμού
  Διδάσκοντες: Αθανάσιος Δρίγκας, Γιολάντα Σαλαπάτα
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Διαγνωστικά Εργαλεία Σύνοδα με Ερωτηματολόγια / Διαγνωστικά Εργαλεία Τυπικής Αναπτυξιακής Εξέτασης
  Διδάσκουσα: Ειρήνη Χαϊδή
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Εργαλεία / Τεστ  Online: Ανάπτυξη 4 Διαγνωστικών Εργαλείων / Τεστ  Online
  Διδάσκουσα: Ειρήνη Χαϊδή
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 5: Παρέμβαση: Πρώιμη Παρέμβαση / Θεραπευτική – Εκπαιδευτική Αντιμετώπιση / Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις / Αυτισμός και Νέες Τεχνολογίες:  Μια Νέα Εκπαιδευτική Προσέγγιση
  Διδάσκοντες: Γιώργος Παπαναστασίου, Ειρήνη Χαϊδή
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 6: Λογισμικά Κατάλληλα  για την Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό: Ελληνόγλωσσα / Ξενόγλωσσα Λογισμικά
  Διδάσκοντες: Γιώργος Παπαναστασίου, Ειρήνη Χαϊδή
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 7: Παρουσίαση Αντιπροσωπευτικών  Λογισμικών: Επιτελώ / Το Δελφίνι / ΕΥ-ΔΟΜΗ και ΥΠΕΡ-ΔΟΜΗ / EKTO!-ΝΟΥΣ
  Διδάσκοντες: Γιώργος Παπαναστασίου, Ειρήνη Χαϊδή, Χαρά Παπουτσή
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 8: Ανάλυση Ιστοτόπων: Προσβάσιμο / Arcademic Skill Builders / ZAC Browser Παιχνίδια Διασκέδασης
  Διδάσκοντες: Γιώργος Παπαναστασίου, Ειρήνη Χαϊδή
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 9: Serious Games / Κοινωνικές Ιστορίες
  Διδάσκοντες: Γιώργος Παπαναστασίου, Ειρήνη Χαϊδή, Χαρά Παπουτσή
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 10: Συναισθηματική Νοημοσύνη και Αυτισμός: Θεωρητικό Πλαίσιο και ICT Tools
  Διδάσκουσες: Χαρά Παπουτσή, Ειρήνη Χαϊδή
4. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)

Έναρξη – Λήξη: 15/11/2021 – 19/12/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 100 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Αθανάσιος Δρίγκας

Σκοπός της ενότητας  Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) είναι να αποσαφηνιστούν οι όροι:  Προσοχή και  Υπερκινητικότητα, σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα, να  αναφερθούν οι κατηγορίες της διαταραχής, να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά των μαθητών που ανήκουν στην κάθε  κατηγορία,  να προταθούν χρήσιμα εργαλεία ΤΠΕ, αξιολόγησης και αποκατάστασης των δυσκολιών που παρουσιάζουν οι μαθητές, για την προσέγγιση της γνώσης τόσο μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία αλλά και την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης που αποτελεί βασική δυσλειτουργία των ατόμων με ΔΕΠΥ.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Θεωρητικό Πλαίσιο: Ορισμός / Συστήματα Ταξινόμησης / Επιδημιολογία – Αιτιολογία / Χαρακτηριστικά – Διάγνωση – Πρώιμη Παρέμβαση
  Διδάσκοντες: Γιώργος Παπαναστασίου, Ειρήνη Χαϊδή
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Ο Ρόλος της Διατροφής, των Βιταμινών, των Νευροδιαβιβαστών, των Ιχνοστοιχείων, των Τοξινών και Λοιπών Περιβαλλοντικών Παραγόντων στις ΔΕΠΥ
  Διδάσκοντες: Αθανάσιος Δρίγκας, Γιολάντα Σαλαπάτα
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Παρέμβαση – Θεραπεία – Αντιμετώπιση – Στρατηγικές Αντιμετώπισης
  Διδάσκοντες: Γιώργος Παπαναστασίου, Ειρήνη Χαϊδή
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Λογισμικά: Το Ταξίδι στη Χώρα των Γραμμάτων / Λογισμικό “WHAAM” / Επιτελώ / Μνήμης / Προσοχής
  Διδάσκοντες: Γιώργος Παπαναστασίου, Ειρήνη Χαϊδή
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 5: Συναισθηματική Νοημοσύνη και ΔΕΠΥ: Θεωρητικό Πλαίσιο και ICT Tools
  Διδάσκουσα: Χαρά Παπουτσή

 

 

Χαράλαμπος Σκιάνης

Επιστημονικά Υπεύθυνος
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Αθανάσιος Δρίγκας

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος - Διδάσκων
Διευθυντής Ερευνών - Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

 

Γεώργιος Παπαναστασίου

Διδάσκων
Υποψήφιος Διδάκτωρ - Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτου»

 

Χαρά Παπουτσή

Διδάσκουσα
Υποψήφια Διδάκτωρ - Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτου»

 

Γιολάντα Σαλαπάτα

Διδάσκουσα
MSc.

 

Ειρήνη Χαϊδή

Διδάσκουσα
Ειδική Παιδαγωγός

 

Pin It on Pinterest