Σύγχρονος Προγραμματισμός με Java

(1.8 ή νεότερη)

Έναρξη Μαθημάτων: 24/01/2022
Διάρκεια: 120 ώρες |
 2 μήνες 25 μέρες
Κόστος: 300 ευρώ
ECVET: 6
Ένα πρόγραμμα κατάρτισης τόσο για επαγγελματίες προγραμματιστές όσο και για νεότερους που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις διαφοροποιημένες δυνατότητες που παρέχει η νέα γενιά της Java (1.8 ή νεότερη). Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους επιμορφωμένους να βελτιωθούν γράφοντας καθαρό, αναγνώσιμο και αποδοτικότερο κώδικα Java.

Πληροφορίες Προγράμματος

Αντικείμενο και Σκοπός

Με την εισαγωγή νέων εννοιών στην νεότερη γενιά της Java (1.8 ή νεότερη), έχουν αλλάξει εντελώς τα ιδιώματα της γλώσσας και οι προγραμματιστές έχουν προσπαθήσει να καλύψουν τη διαφορά από τότε. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στο νέο μοντέλο προγραμματισμού, μόλις συνηθίσετε σε αυτά. Ο νέος κώδικας τείνει να είναι μικρότερος και ευκολότερος στην ανάπτυξη και κατανόηση, ενώ αποδεικνύεται το ζητούμενο σε σύγχρονες εφαρμογές σε Java.

Ο κύριος στόχος αυτής της κατάρτισης είναι να επιτρέψει στους προγραμματιστές Java να κατανοήσουν καλύτερα τις νέες έννοιες, και πώς αυτά τα νέα χαρακτηριστικά μπορούν να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν την υλοποίηση προγραμμάτων, γράφοντας καθαρό, αναγνώσιμο κώδικα Java.

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στις νέες έννοιες που εισάγονται στην Java 11 SE και άνω και δεν καλύπτονται συνήθως σε τυπικές επιμορφώσεις παλαιότερων εκδόσεων. Οι προγραμματιστές με προηγούμενη γνώση Java που αισθάνονται άνετα με αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό και πρότυπο βιβλιοθήκη θα επωφεληθούν από την παρακολουθήσει αυτού του σεμιναρίου.

Λέξεις - Κλειδιά
Java, programming
Μαθησιακοί Στόχοι
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοεί τις νεότερες έννοιες στην Java.
 2. Αναπτύσσει επαγγελματικό λογισμικό.
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διαδικασία Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Από απόσταση Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning).

Μέθοδοι Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από βιντεοσκοπημένες ενότητες και παραδείγματα προγραμματισμού. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά και θα οργανώνονται τηλεσυναντήσεις με τον διδάσκοντα. Κάθε εβδομάδα και μία ενότητα.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από εργασίες με την μορφή προγραμματισμού σε εβδομαδιαία βάση.

Από το αποτέλεσμα των εργασιών θα προκύψει και ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσιολόγιο.

Δίδακτρα

Κόστος προγράμματος: €300

Εκπτωτικές κατηγορίες:

10% έκπτωση σε άνεργους
10% έκπτωση σε φοιτητές
10% έκπτωση σε ένστολους
10% έκπτωση σε υπαλλήλους Δημοσίου και ΟΤΑ
10% έκπτωση σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών
10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού

Διδακτικές Ενότητες

1. Modern Java Introduction

Έναρξη – Λήξη: 24/01/2022 – 30/01/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

In the first week, we will cover the basics of lambdas expressions and method references and follow with the new features of interfaces such as default methods and static methods. It also defines the term functional interfaces and explains how it is key to understanding lambda expressions.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Modern Java Introduction (24/01/2022 – 30/01/2022)
  Διδάσκων: Θωμάς Πλιάκας
2. Functional Interfaces

Έναρξη – Λήξη: 31/01/2022 – 06/02/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

The java.util.Function package presents the new java.util.function package, which was added to the language in Java 8. The interfaces in the package fall into four special categories (consumers, suppliers, predicates and functions) that are used throughout the rest of the standard library.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Functional Interfaces (31/01/2022 – 06/02/2022)
  Διδάσκων: Θωμάς Πλιάκας
3. Introduction to Streams

Έναρξη – Λήξη: 07/02/2022 – 13/02/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

In this session, concepts of streams, how they represent an abstraction that allows you to transform the filter data rather than process it iteratively. Additionally, a presentation of the most common use of java.util.Stream interface will be presented.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Introduction to Streams (07/02/2022 – 13/02/2022)
  Διδάσκων: Θωμάς Πλιάκας
4. Comparators and Collectors

Έναρξη – Λήξη: 14/02/2022 – 20/02/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

This session involves the sorting of streaming data and converting it back into collections. Partitioning and grouping is also part of this chapter, which turns what are normally considered database operations into easy library calls.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Comparators and Collectors (14/02/2022 – 20/02/2022)
  Διδάσκων: Θωμάς Πλιάκας
5. Advanced topics for Streams, Lambdas and Method References

Έναρξη – Λήξη: 21/02/2022 – 27/02/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

In this session, advanced topics related to streams, lambdas and method references will be presented. The concept of laziness, deferred execution and exception handling will be discussed.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Advanced topics for Streams, Lambdas and Method References (21/02/2022 – 27/02/2022)
  Διδάσκων: Θωμάς Πλιάκας
6. The “Optional” Type

Έναρξη – Λήξη: 28/02/2022 – 06/03/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

In this session will be described how the new java.util.Optional type is intended to be used, how you can both create instances and extract values from them. It also presents how the map and flat can be used on Optionals and how they differ from the same operation in Streams.

In this session, advanced topics related to streams, lambdas and method references will be presented. The concept of laziness, deferent execution and exception handling will be discussed.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: The “Optional” Type (28/02/2022 – 06/03/2022)
  Διδάσκων: Θωμάς Πλιάκας
7. File I/O with Streams

Έναρξη – Λήξη: 07/03/2022 – 13/03/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

In this session is presented how streams are used for input/output and presents the new enhancements made to the standard library to incorporate the new functional concepts when dealing with files and directories.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: File I/O with Streams (07/03/2022 – 13/03/2022)
  Διδάσκων: Θωμάς Πλιάκας
8. The new Date-Time API

Έναρξη – Λήξη: 14/03/2022 – 20/03/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

In this session, we will present the new Date-Time API and they replace the legacy java.util.Date and java.util.Calendar.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: The new Date-Time API (14/03/2022 – 20/03/2022)
  Διδάσκων: Θωμάς Πλιάκας
9. Parallelism and Concurrency

Έναρξη – Λήξη: 21/03/2022 – 27/03/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

In this session, we address one of the implicit promises of the stream model: that you can change a sequential stream to a parallel one with a single method call, and thereby take advantage of all the processors available on your machine.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Parallelism and Concurrency (21/03/2022 – 27/03/2022)
  Διδάσκων: Θωμάς Πλιάκας
10. Advanced Topics

Έναρξη – Λήξη: 28/03/2022 – 03/04/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

This session discusses some advanced topics about java 11 such as garbage collection, local variable syntax and java modularization introduced in Java 9.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Advanced Topics (28/03/2022 – 03/04/2022)
  Διδάσκων: Θωμάς Πλιάκας
11. Java 17 Additions

Έναρξη – Λήξη: 04/04/2022 – 10/04/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

This session discusses the new added features of Java 17 (released in September 2021).

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Java 17 Additions (04/04/2022 – 10/04/2022)
  Διδάσκων: Θωμάς Πλιάκας
12. Java Future Releases

Έναρξη – Λήξη: 11/04/2022 – 17/04/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

In this session, we will provide information about new features that will be introduced on the upcoming releases of Java.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Java Future Releases (11/04/2022 – 17/04/2022)
  Διδάσκων: Θωμάς Πλιάκας

Χαράλαμπος Σκιάνης

Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος - Διδάσκων
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Θωμάς Πλιάκας

Διδάσκων
Principal Software Architect

 

Pin It on Pinterest