Σύγχρονος Προγραμματισμός με Java

Διάρκεια: 1 μήνας 25 ημέρες
Κόστος: 300 ευρώ
Φόρτος εργασίας: 80 ώρες
ECVET: 4
Ένα πρόγραμμα κατάρτισης τόσο για επαγγελματίες προγραμματιστές όσο και για νεότερους που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις διαφοροποιημένες δυνατότητες που παρέχει η νέα γενιά της Java (1.8 ή νεότερη). Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους επιμορφωμένους να βελτιωθούν γράφοντας καθαρό, αναγνώσιμο και αποδοτικότερο κώδικα Java.
Αντικείμενο και Σκοπός

Με την εισαγωγή νέων εννοιών στην νεότερη γενιά της Java (1.8 ή νεότερη), έχουν αλλάξει εντελώς τα ιδιώματα της γλώσσας και οι προγραμματιστές έχουν προσπαθήσει να καλύψουν τη διαφορά από τότε. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στο νέο μοντέλο προγραμματισμού, μόλις συνηθίσετε σε αυτά. Ο νέος κώδικας τείνει να είναι μικρότερος και ευκολότερος στην ανάπτυξη και κατανόηση, ενώ αποδεικνύεται το ζητούμενο σε σύγχρονες εφαρμογές σε Java.

Ο κύριος στόχος αυτής της κατάρτισης είναι να επιτρέψει στους προγραμματιστές Java να κατανοήσουν καλύτερα τις νέες έννοιες, και πώς αυτά τα νέα χαρακτηριστικά μπορούν να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν την υλοποίηση προγραμμάτων, γράφοντας καθαρό, αναγνώσιμο κώδικα Java.

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται σε προγραμματιστές που έχουν πρότερη γνώση Java 1.7 ή νεότερη, μιας και καλύπτει μόνο νέες έννοιες που εισάγονται στην Java 17 SE και μετά. Οι προγραμματιστές με προηγούμενη γνώση Java που αισθάνονται άνετα με αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό και πρότυπο βιβλιοθήκη θα επωφεληθούν από την παρακολούθηση αυτού του σεμιναρίου.

Μαθησιακοί Στόχοι
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

  1. Κατανοεί τις νεότερες έννοιες στην Java.
  2. Αναπτύσσει επαγγελματικό λογισμικό.
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διαδικασία Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Online εξ αποστάσεως

Μέθοδοι Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από βιντεοσκοπημένες ενότητες και παραδείγματα προγραμματισμού. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της μεικτής τηλεκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά και θα οργανώνονται τηλεσυναντήσεις με τον διδάσκοντα. Κάθε εβδομάδα και μία ενότητα.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από εργασίες με την μορφή προγραμματισμού σε εβδομαδιαία βάση.

Από το αποτέλεσμα των εργασιών θα προκύψει και ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσιολόγιο.

Κόστος προγράμματος: €300

Εκπτωτικές κατηγορίες:

10% έκπτωση σε άνεργους
10% έκπτωση σε φοιτητές
10% έκπτωση σε ένστολους
10% έκπτωση σε ιδιωτικούς υπαλλήλους
10% έκπτωση σε υπαλλήλους Δημοσίου και ΟΤΑ
10% έκπτωση σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών
10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού

1. Modern Java Introduction

Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες

In the first week, we will cover the basics of lambda expressions and method references and follow with the new features of interfaces such as default methods and static methods. It also defines the term functional interfaces and explains how it is key to understanding lambda expressions.

 

  • Εβδομαδιαία συνεδρία: Modern Java Introduction
2. Functional Interfaces

Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες

The java.util.Function package presents the new java.util.function package, which was added to the language in Java 8. The interfaces in the package fall into four special categories (consumers, suppliers, predicates and functions) that are used throughout the rest of the standard library.

 

  • Εβδομαδιαία συνεδρία: Functional Interfaces
3. Introduction to Streams

Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες

In this session, concepts of streams, how they represent an abstraction that allows you to transform the filter data rather than process it iteratively. Additionally, a presentation of the most common use of java.util.Stream interface will be presented.

 

  • Εβδομαδιαία συνεδρία: Introduction to Streams
4. Comparators and Collectors

Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες

This session involves the sorting of streaming data and converting it back into collections. Partitioning and grouping is also part of this chapter, which turns what are normally considered database operations into easy library calls.

 

  • Εβδομαδιαία συνεδρία: Comparators and Collectors
5. Advanced topics for Streams, Lambdas and Method References

Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες

In this session, advanced topics related to streams, lambdas and method references will be presented. The concept of laziness, deferred execution and exception handling will be discussed.

 

  • Εβδομαδιαία συνεδρία: Advanced topics for Streams, Lambdas and Method References
6. File I/O with Streams

Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες

In this session is presented how streams are used for input/output and presents the new enhancements made to the standard library to incorporate the new functional concepts when dealing with files and directories.

 

  • Εβδομαδιαία συνεδρία: File I/O with Streams
7. Parallelism and Concurrency

Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες

In this session, we address one of the implicit promises of the stream model: that you can change a sequential stream to a parallel one with a single method call, and thereby take advantage of all the processors available on your machine.

 

  • Εβδομαδιαία συνεδρία: Parallelism and Concurrency
8. Advanced Topics

Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες

This session discusses some advanced topics about java 17 such as modularization, how to use pattern matching, and how to design with sealed classes and interfaces.

 

  • Εβδομαδιαία συνεδρία: Advanced Topics

Χαράλαμπος Σκιάνης

Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

Θωμάς Πλιάκας

Διδάσκων
Principal Software Architect

 

 

Pin It on Pinterest