Μοριοδοτούμενα Προγράμματα σε Τεχνολογίες Cloud

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα εισάγουν τους εκπαιδευόμενους στο μοντέλο του υπολογιστικού νέφους και στα οφέλη του (κόστος και ευελιξία στην διαχείριση πόρων και υπηρεσιών), ενώ εστιάζουν στην εκπαίδευση όσον αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών που ακολουθούν μια αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών σε υπολογιστικά νέφη.

 

Pin It on Pinterest