Αίτηση Συμμετοχής

Έχετε απορίες;

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια και διευκρίνιση σχετικά με την συμπλήρωση της φόρμας για την αίτηση συμμετοχής σας σε ένα από τα προσφερόμενα προγράμματα.

Μέχρι πότε θα πρέπει να πληρώσω;

Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει έως και επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος που επιλέγει κάποιος να παρακολουθήσει.

Στην τμηματική καταβολή ποιος είναι ο αριθμός των δόσεων;

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ornare in neque rutrum imperdiet.

Τι γίνεται αν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των επιμορφούμενων;

Ο σχεδιασμός των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Τεχνολογίας και Ανάπτυξης στοχεύει στη βιώσιμη υλοποίηση όλων των επιμέρους Επιμορφωτικών Προγραμμάτων. Σε περίπτωση, ωστόσο, μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων, τα δίδακτρα επιστρέφονται στο ακέραιο.

Τι δικαιολογητικά θέλω ανάλογα με την έκπτωση που θα επιλέξω;

Για την κατηγορία έκπτωσης -10% αρκεί η καταβολή του συνόλου των διδάκτρων έως και 7 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος. 
Για την κατηγορία έκπτωσης -20%, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, αρκεί η κατάθεση τουλάχιστον ενός εγγράφου που να πιστοποιεί ότι ανήκετε σε κάποια από τις ομάδες που δικαιούνται την έκπτωση.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ενημερωθείτε άμεσα για την έναρξη νέων κύκλων αλλά και για καινούργια προγράμματα με την εγγραφή σας στο Ε.Π.Τ.Α. newsletter. Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή και δεν θα λαμβάνετε περισσότερα από δύο email μηνιαία. Μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή.

Pin It on Pinterest