Λίγα λόγια για εμάς 

Δρ. Χαράλαμπος Σκιάνης

Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παρατηρούμε την ανάπτυξη μια ισχυρής ψηφιακής οικονομίας βασισμένης στις τεχνολογικές εξελίξεις να αντλεί την δυναμική της μέσα από την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και να δημιουργεί νέους χώρους εργασίας και ανάπτυξης. Η σύγχρονη κοινωνία και οικονομία απαιτεί πλέον νέες ψηφιακές δεξιότητες και συχνούς κύκλους επιμόρφωσης.   

Η εμπειρία μου στο ακαδημαϊκό χώρο και οι συμμετοχές μου σε κοινοπραξίες διεθνών εταιριών κάθε κλίμακας με οδήγησαν στην δημιουργία της πλατφόρμας ‘ΕΠΤΑ’, ενός χώρου όπου αναπτύσσονται στοχευμένοι κύκλοι εξελικτικής ψηφιακής επιμόρφωσης.

Στοχεύουμε να σας ετοιμάσουμε για μια σύγχρονη καριέρα, παρέχοντας διαχρονικές γνώσεις και δεξιότητες για τα επαγγέλματα του παρόντος και του μέλλοντος, τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στην διεθνή αγορά εργασίας. Ανταποκρινόμαστε τόσο στην αυξανόμενη ζήτηση ψηφιακά εξειδικευμένων σε πληθώρα διαφορετικών χώρων εργασίας όσο και στην παροχή βασικών δεξιοτήτων σε κάθε μέλος της σύγχρονης κοινωνίας. 

Παρέχουμε τις σχετικές γνώσεις αξιοποιώντας σύγχρονες προσωποποιημένες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου έμπειροι επαγγελματίες του χώρου δρουν σαν επιμορφωτές παρέχοντας πρακτική εμπειρία και εξάσκηση. Η χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού επιμόρφωσης και η απονομή βαθμών ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) παρέχουν την διεθνή αναγνώριση των παρεχόμενων γνώσεων.

Pin It on Pinterest