Αρκετά έχουν ειπωθεί και έντονη προσπάθεια γίνεται πλέον και στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας μας για να κατανοήσουμε τι είναι και τι προσπαθεί...

read more