Δημιουργία Προσωπικής και Επαγγελματικής Ιστοσελίδας

Διάρκεια: 28 ημέρες
Κόστος: 150 ευρώ
Φόρτος εργασίας: 100 ώρες
ECVET: 4
Σκοπός της εκμάθησης σχεδιασμού ιστοσελίδων είναι η απόκτηση εμπειρίας στο είδος αυτό δραστηριότητας, δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο με δεξιότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνικών ικανοτήτων. Η εκμάθηση σχεδιασμού ιστοσελίδων, διευκολύνει τη πρόσβαση στις βασικές μεθόδους που εμπλέκονται στη δημιουργία τους. Κάθε μάθημα βοηθά στην απόκτηση τεχνικών γνώσεων και εργαλείων που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ιστότοπων. Οι συγκεκριμένες γνώσεις δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας εύχρηστων ιστότοπων, με καθαρή, καθαρή δομή και πλοήγηση.
Αντικείμενο και Σκοπός

Αν και οι ακριβείς δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός ιστότοπου, διαφέρουν ανάλογα με τον οργανισμό, το σύνολο δεξιοτήτων που χρειάζονται οι προγραμματιστές ιστού είναι ίδιες.

Σκοπός της εκμάθησης σχεδιασμού ιστοσελίδων είναι η απόκτηση εμπειρίας στο είδος αυτό δραστηριότητας, δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο με δεξιότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνικών ικανοτήτων.

Η εκμάθηση σχεδιασμού ιστοσελίδων, διευκολύνει τη πρόσβαση στις βασικές μεθόδους που εμπλέκονται στη δημιουργία τους. Κάθε μάθημα βοηθά στην απόκτηση τεχνικών γνώσεων και εργαλείων που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ιστότοπων. Οι συγκεκριμένες γνώσεις δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας εύχρηστων ιστότοπων, με καθαρή, καθαρή δομή και πλοήγηση.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

  1. αναβαθμίσει τις γνώσεις του γύρω από τις βασικές έννοιες του Παγκόσμιου Ιστού.
  2. κατανοεί ολοένα και νέες τεχνολογίες.
  3. δημιουργεί μια προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα.
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διαδικασία Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Online εξ αποστάσεως.

Μέθοδοι Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από σχετικό σύγγραμμα και παρουσιάσεις της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας συνοδευόμενες από βίντεο. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά. Κάθε εβδομάδα και μία ενότητα.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο μέρη:

  • Αυτοαξιολόγηση: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ. ενδιάμεσα της παρουσίασης ενότητας και μετά το τέλος αυτής.
  • Αξιολόγηση: επίλυση πρακτικών σεναρίων, κατά την διάρκεια του προγράμματος και τελικό τεστ αξιολόγησης

Από τα αποτελέσματα των τεστ αυτοαξιολόγησης και την επίδοση στις πρακτικές εργασίες, θα προκύψει και ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσιολόγιο.

Κόστος προγράμματος: €150

Εκπτωτικές κατηγορίες:

10% έκπτωση σε άνεργους
10% έκπτωση σε φοιτητές
10% έκπτωση σε ένστολους
10% έκπτωση σε ιδιωτικούς υπάλληλους
10% έκπτωση σε υπαλλήλους δημοσίου και ΟΤΑ
10% έκπτωση σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών

1. Δημιουργία Προσωπικής/Επαγγελματικής Ιστοσελίδας

Σύνολο φόρτου εργασίας: 100 ώρες

Στόχος της Διδακτικής Ενότητας είναι η προετοιμασία και η υλοποίηση τόσο προσωπικής όσο και επαγγελματικής ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας σύγχρονα δημιουργικά εργαλεία.

 

  • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Βασικές Έννοιες Παγκόσμιου Ιστού
  • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Εγκατάσταση και χρήση εργαλείου δημιουργίας ιστοσελίδας
  • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Δημιουργία προσωπικής/επαγγελματικής ιστοσελίδας
  • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Πρακτική Άσκηση Δημιουργίας Ιστοσελίδας

 

 

Χαράλαμπος Σκιάνης

Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

Νίκη Κυριακού

Διδάσκουσα
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 

Θεόδωρος Λεουτσάκος

Διδάσκων
ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 

Pin It on Pinterest