Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων με Εργαλεία της Google

Έναρξη: 02/10/2023
Λήξη: 21/01/2024
Διάρκεια: 3 μήνες 20 ημέρες
Κόστος: 220 ευρώ
Φόρτος εργασίας: 150 ώρες
ECVET: 6
Ο στόχος της συνεργατικής πλατφόρμας είναι η καλύτερη συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού, η απλοποίηση και παρακολούθηση των εργασιών και η επίτευξη καλύτερης αποτελεσματικότητας. Οι πλατφόρμες συνεργατικότητας αποτελούν μια καινοτόμο λύση για επιχειρήσεις που αναζητούν παραγωγικότητα, οικονομική εξοικονόμηση και βελτιωμένη ευημερία των εργαζομένων.
Αντικείμενο και Σκοπός

Η ομαδική εργασία έχει πλέον καθιερωθεί ως απαραίτητος παράγοντας για την ομαλή λειτουργία κάθε επιχείρησης. Η συλλογική εργασία αποτελεί πλέον βασική πτυχή για την ολοκλήρωση μίας επιχειρησιακής δραστηριότητας. Ωστόσο, παραμένουν τα ίδια προβλήματα όπως: η κατανάλωση μεγάλου χρονικού διαστήματος σε συναντήσεις, πολλές συζητήσεις μέσω email και πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Οι δραστηριότητες δυσκολεύονται να προχωρήσουν, οι καθυστερήσεις είναι αναπόφευκτες και οι προϋπολογισμοί υπερβαίνουν.

Ο στόχος της συνεργατικής πλατφόρμας είναι η καλύτερη συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού, η απλοποίηση και παρακολούθηση των εργασιών και η επίτευξη καλύτερης αποτελεσματικότητας. Οι πλατφόρμες συνεργατικότητας αποτελούν μια καινοτόμο λύση για επιχειρήσεις που αναζητούν παραγωγικότητα, οικονομική εξοικονόμηση και βελτιωμένη ευημερία των εργαζομένων.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. αναβαθμίσει τις γνώσεις του/της γύρω από την ψηφιακή οργάνωση και προγραμματισμό των εργασιών του/της.
 2. αναγνωρίζει τα οφέλη των συνεργατικών εργαλείων.
 3. κάνει χρήση νέων μεθόδων στην καθημερινή και επαγγελματική του/της ζωή.
 4. κατανοεί ολοένα και νέες τεχνολογίες.
 5. συνεργάζεται και να επικοινωνεί εξ αποστάσεως με συνεργάτες σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διαδικασία Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Online Εξ αποστάσεως.​

Μέθοδοι Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από σχετικό σύγγραμμα και παρουσιάσεις της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας συνοδευόμενες από βίντεο. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά. Κάθε εβδομάδα και μία ενότητα.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο μέρη:

 • Αυτοαξιολόγηση: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ. ενδιάμεσα της παρουσίασης ενότητας και μετά το τέλος αυτής.
 • Αξιολόγηση: επίλυση πρακτικών σεναρίων, κατά την διάρκεια του προγράμματος και τελικό τεστ αξιολόγησης

Από τα αποτελέσματα των τεστ αυτοαξιολόγησης και την επίδοση στις πρακτικές εργασίες, θα προκύψει και ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσιολόγιο.

Κόστος: €220

Εκπτωτικές κατηγορίες:

10% έκπτωση σε άνεργους
10% έκπτωση σε φοιτητές
10% έκπτωση σε ένστολους
10% έκπτωση σε ιδιωτικούς υπάλληλους
10% έκπτωση σε υπαλλήλους δημοσίου και ΟΤΑ
10% έκπτωση σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών
10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού

1. Εργαλεία της Google

Σύνολο φόρτου εργασίας: 5 ώρες

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της χρήσης διαφόρων σύγχρονων εργαλείων της Google.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Εισαγωγή στα Εργαλεία της Google
2. Υπηρεσίες Διαδικτύου

Σύνολο φόρτου εργασίας: 5 ώρες

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η εκμάθηση δημιουργίας και χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Google.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Δημιουργία και Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
3. Επεξεργασία Κειμένου

Σύνολο φόρτου εργασίας: 55 ώρες

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της χρήσης των Google Docs για την συνεργατική χρήση αρχείων κειμένου.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Περιήγηση στο Google Docs
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Μορφοποίηση κειμένου στο Google Docs
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Ρυθμίσεις διάταξης κειμένου στο Google Docs
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Εισαγωγή στις Λίστες και τους Πίνακες
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 5: Σχεδίαση και Εικόνες – Επικεφαλίδες και Λεζάντες
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 6: Παρουσίαση Διαμόρφωσης Τελικής Εργασίας
4. Υπολογιστικά Φύλλα

Σύνολο φόρτου εργασίας: 30 ώρες

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της χρήσης των Google Sheets για την συνεργατική χρήση υπολογιστικών φύλλων.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Περιήγηση στο Google Sheets & Καταχώρηση δεδομένων
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Δημιουργία Τύπων & Μορφοποίηση Δεδομένων
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Δημιουργία Γραφημάτων & Συναρτήσεις
5. Παρουσιάσεις

Σύνολο φόρτου εργασίας: 30 ώρες

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της χρησιμότητας και της χρήσης των Google Slides για συνεργατική χρήση παρουσιάσεων.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Περιήγηση στο Google Slides
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Δημιουργία, Μορφοποίηση, Προβολή, Αναδιάταξη και Καταγραφή Νέας Παρουσίασης
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Εισαγωγή και Μορφοποίηση Αντικειμένων – Χρήση Προτύπων και Έξυπνη Μορφοποίηση
6. Google Forms

Σύνολο φόρτου εργασίας: 15 ώρες

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της χρησιμότητας και της χρήσης εργαλείου GoogleForms για συνεργατική χρήση φορμών.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Εισαγωγή στις Google Forms & Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων
7. Χρήση Εργαλείων Συνεργασίας

Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της χρήσης του υπολογιστικού νέφους και της οργάνωσης μέσω της χρήσης του Google Calendar.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Αποθήκευση στο “Σύννεφο” (“Cloud”) & Οργάνωση μέσω Google Calendar

 

Χαράλαμπος Σκιάνης

Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

Νίκη Κυριακού

Διδάσκουσα
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 

Θεόδωρος Λεουτσάκος

Διδάσκων
ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 

Pin It on Pinterest