Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων με Εργαλεία της Microsoft

Έναρξη: 02/10/2023
Λήξη: 21/01/2024
Διάρκεια: 3 μήνες 20 ημέρες
Κόστος: 220 ευρώ
Φόρτος εργασίας: 150 ώρες
ECVET: 6
Τα Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint και Microsoft Outlook αποτελούν μέρος του πακέτου λογισμικού παραγωγικότητας του Microsoft Office. Είναι επίσης μερικά από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα προγράμματα λογισμικού στον κόσμο, ιδιαίτερα όσον αφορά το επιχειρηματικό λογισμικό.
Αντικείμενο και Σκοπός

Στον κόσμο των επιχειρήσεων και των οργανισμών, διάφορες εφαρμογές ενσωματώνονται, σε καθημερινή βάση, κατά τη πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων, με στόχο τη βελτίωση των εργασιών, καθώς και τη παρουσίαση και επικοινωνία της επιχείρησης ή του οργανισμού. Η ενσωμάτωση του Word, του Excel και του PowerPoint καθιστά την επιχειρηματική επικοινωνία πιο αποτελεσματική, καθώς βοηθούν στην οργάνωση των διαφόρων πληροφοριών, όπου θεωρείται απαραίτητο, για εύκολη πρόσβαση και ανάλυση.

Τα Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint και Microsoft Outlook αποτελούν μέρος του πακέτου λογισμικού παραγωγικότητας του Microsoft Office. Είναι επίσης μερικά από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα προγράμματα λογισμικού στον κόσμο, ιδιαίτερα όσον αφορά το επιχειρηματικό λογισμικό.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. αναβαθμίσει τις γνώσεις του/της γύρω από την ψηφιακή οργάνωση και προγραμματισμό των εργασιών του/της.
 2. κάνει χρήση νέων μεθόδων στην καθημερινή και επαγγελματική του/της ζωή.
 3. κατανοεί ολοένα και νέες τεχνολογίες.
 4. συνεργάζεται και να επικοινωνεί εξ αποστάσεως με συνεργάτες σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διαδικασία Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Online Εξ αποστάσεως.​

Μέθοδοι Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από σχετικό σύγγραμμα και παρουσιάσεις της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας συνοδευόμενες από βίντεο. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά. Κάθε εβδομάδα και μία ενότητα.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο μέρη:

 • Αυτοαξιολόγηση: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ. ενδιάμεσα της παρουσίασης ενότητας και μετά το τέλος αυτής.
 • Αξιολόγηση: επίλυση πρακτικών σεναρίων, κατά την διάρκεια του προγράμματος και τελικό τεστ αξιολόγησης

Από τα αποτελέσματα των τεστ αυτοαξιολόγησης και την επίδοση στις πρακτικές εργασίες, θα προκύψει και ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσιολόγιο.

Κόστος προγράμματος: €220

Εκπτωτικές κατηγορίες:

10% έκπτωση σε άνεργους
10% έκπτωση σε φοιτητές
10% έκπτωση σε ένστολους
10% έκπτωση σε ιδιωτικούς υπάλληλους
10% έκπτωση σε υπαλλήλους δημοσίου και ΟΤΑ
10% έκπτωση σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών
10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού

1. Εργαλεία της Microsoft

Σύνολο φόρτου εργασίας: 5 ώρες

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της ηλεκτρονικής οργάνωσης του γραφείου, μέσω διαφόρων εργαλείων της Microsoft.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Εισαγωγή στα Εργαλεία της Microsoft
2. Υπηρεσίες Διαδικτύου

Σύνολο φόρτου εργασίας: 5 ώρες

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η δημιουργία και χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της χρήσης του Microsoft Outlook.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Δημιουργία και Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Outlook
3. Επεξεργασία Κειμένου

Σύνολο φόρτου εργασίας: 65 ώρες

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της χρήσης του Microsoft Word, μέσω της δημιουργίας και επεξεργασίας αρχείων κειμένων.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Περιήγηση στο Microsoft Word
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Εργαλεία Μετακίνησης και Μορφοποίησης Κειμένου
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Αναθεώρηση και Ρύθμιση Διάταξης Εγγράφου
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Εισαγωγή στις Λίστες και τους Πίνακες
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 5: Σχεδίαση και Εικόνες – Επικεφαλίδες και Λεζάντες
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 6: Παρουσίαση Διαμόρφωσης Τελικής Εργασίας
4. Υπολογιστικά Φύλλα

Σύνολο φόρτου εργασίας: 35 ώρες

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της χρήσης του Microsoft Excel, μέσω της δημιουργίας και επεξεργασίας υπολογιστών φύλλων.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Περιήγηση στο Microsoft Excel
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Καταχώρηση και Μορφοποίηση Δεδομένων, Εκτύπωση
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Δημιουργία Τύπων & Μεταφορά δεδομένων
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Συναρτήσεις & Δημιουργία Γραφημάτων
5. Παρουσιάσεις

Σύνολο φόρτου εργασίας: 40 ώρες

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της χρησιμότητας και της χρήσης του προγράμματος Microsoft PowerPoint.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Περιήγηση στο Microsoft PowerPoint
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Δημιουργία και Μορφοποίηση Νέας Παρουσίασης – Εισαγωγή και Μορφοποίηση Αντικειμένων
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Χρήση Προτύπων και Έξυπνη Μορφοποίηση
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Προβολή, Αναδιάταξη και Καταγραφή Παρουσίασης

 

 

 

Χαράλαμπος Σκιάνης

Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

Νίκη Κυριακού

Διδάσκουσα
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 

Θεόδωρος Λεουτσάκος

Διδάσκων
ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 

Pin It on Pinterest