Εισαγωγή στην Ασφαλή Λειτουργία και Διαχείριση Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων

Έναρξη Μαθημάτων: 10/01/2022
Διάρκεια: 150 ώρες |
 3 μήνες 15 μέρες
Κόστος: 300 ευρώ
ECVET: 7.5
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προσωπικό των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων και της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Το πρόγραμμα καλύπτει τις βασικές αρχές των σύγχρονων δικτύων και τις τηλεπικοινωνίες, ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας.

* Παράταση εγγραφών έως: 21/01/2022

Πληροφορίες Προγράμματος

Αντικείμενο και Σκοπός
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προσωπικό των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων και της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Το πρόγραμμα καλύπτει τις βασικές αρχές των σύγχρονων δικτύων και τις τηλεπικοινωνίες, ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας.
Λέξεις - Κλειδιά
Δίκτυα, Ασφάλεια, βασικές γνώσεις
Μαθησιακοί Στόχοι
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοεί τη λειτουργία των σύγχρονων ασύρματων και κινητών δικτύων, του διαδικτύου και του υπολογιστικού νέφους και να αναγνωρίζει τις σύγχρονες τάσεις, τεχνολογίες και προοπτικές των τεχνολογιών δικτύωσης.
 2. Αναφέρει τις έννοιες και την αρχιτεκτονική που ορίζουν τα πρωτόκολλα του μοντέλου Open Systems Interconnection (OSI) και της διαστωματωμένης λογικής του μοντέλου αναφοράς TCP/IP.
 3. Επιλέγει και να εφαρμόζει τις κατάλληλα πρωτόκολλα επικοινωνίας βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της εφαρμογής.
 4. Γνωρίζει και να χειρίζεται τις συσκευές δικτύωσης καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές διασυνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
 5. Σχεδιάζει και να υλοποιεί τοπολογίες δικτύων καθώς και να εκτελεί βασικές εντολές για την διευθέτηση και την διαχείρισή τους.
 6. Εφαρμόζει τις βασικές έννοιες και μεθόδους στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.
 7. Εφαρμόζει τους οργανωτικούς επιχειρησιακούς στόχους με ασφαλή υλοποίηση.
 8. Κατανοεί τα στοιχεία που απαρτίζουν την επικοινωνία και την ασφάλεια των δικτύων.
 9. Προσδιορίζει τα πρότυπα για την εφαρμογή φυσικών και λογικών ελέγχων πρόσβασης στο περιβάλλον εργασίας.
 10. Εφαρμόσει τα διαφορετικά μοντέλα ελέγχου πρόσβασης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργανισμού.
 11. Αναγνωρίζει τους κινδύνους για τον οργανισμό και να αξιολογήσει συγκεκριμένες απειλές και ευπάθειες.
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διαδικασία Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Online εξ αποστάσεως.

Μέθοδοι Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από σχετικό σύγγραμμα και σχετικές παρουσιάσεις της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά. Κάθε εβδομάδα και μία ενότητα.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο μέρη:

 • Αυτοαξιολόγηση: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ.
 • Αξιολόγηση: 1 εργασία ανάπτυξης κάθε μήνα και τελικό τεστ αξιολόγησης

Από το αποτέλεσμα των εργασιών και το τελικό τεστ αξιολόγησης, θα προκύψει και ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσιολόγιο.

Συστατικές Επιστολές
Παρέχεται η δυνατότητα παροχής προσωπικών συστατικών επιστολών από τον επιστημονικά υπεύθυνο και τους εκπαιδευτές σε εκπαιδευόμενους που επιτυγχάνουν βαθμολογία άνω του 80%.

Δίδακτρα

Κόστος προγράμματος: €300

Εκπτωτικές κατηγορίες:

- 10% έκπτωση σε άνεργους
- 10% έκπτωση σε φοιτητές
- 10% έκπτωση σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών
- 10% έκπτωση σε ένστολους
- 10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού

Διδακτικές Ενότητες

1. Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών

Έναρξη – Λήξη: 10/01/2022 – 06/02/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 40  ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Τσίκνας

Αντικείμενο της διδακτικής ενότητας είναι παρουσίαση των βασικών εννοιών δικτύωσης, των τοπολογιών δικτύων και τα είδη δικτυακών συσκευών, τα βασικά χαρακτηριστικά και οι διαφορές τους. Τέλος θα παρουσιαστούν τα πρότυπα OSI και TCP/IP και οι διευθύνσεις MAC και ΙP.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Δίκτυα και τοπολογίες Δικτύων (10/01/2022 – 16/01/2022)
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Συσκευές δικτύωσης και το μοντέλο αναφοράς OSI (17/01/2022 – 23/01/2022)
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: H στοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP. Διευθύνσεις IP και ΜΑC (24/01/2022 – 30/01/2022)
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Εισαγωγή στους μεταγωγείς (31/01/2022 – 06/02/2022)
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
2. Κινητές Επικοινωνίες και Ασύρματα Δίκτυα

Έναρξη – Λήξη: 07/02/2022 – 06/03/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 40 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Τσίκνας

Στην παρούσα διδακτική ενότητα παρουσιάζονται οι ασύρματες τεχνικές επικοινωνιών, τα πρωτόκολλα και τα δομικά μέρη που συνθέτουν τα ασύρματα και κινητά δίκτυα. Επίσης καλύπτονται θέματα κατωτέρων επιπέδων της στοίβας TCP/IP που αφορούν στη μετάδοση των σημάτων και στον έλεγχο προσπέλασης. στο μέσο μετάδοσης αλλά και ζητήματα ανωτέρων επιπέδων (π.χ. κινητό IP και TCP, έλεγχος ροής-συμφόρησης, κ.α.). Τέλος παρατίθενται τεχνολογίες αιχμής που συμπεριλαμβάνουν το Gigabit Wi-Fi, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, to ZigBee, και τα ασύρματα δίκτυα 5ης γενιάς κινητής τηλεφωνίας (5G).

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Ασύρματη μετάδοση και διάδοση σημάτων. Τεχνολογίες διαμόρφωσης και πολλαπλής πρόσβασης (07/02/2022 – 13/02/2022)
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Ασύρματα δίκτυα και δίκτυα κινητών επικοινωνιών (14/02/2022 – 20/02/2022)
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Διευθέτηση ασύρματων δικτύων (21/02/2022 – 27/02/2022)
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Διασύνδεση ασύρματων δικτύων (28/02/2022 – 06/03/2022)
  Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας
3. Εισαγωγικές έννοιες Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Έναρξη – Λήξη: 07/03/2022 – 03/04/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 40 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Δημήτριος Τακετζής

Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα επεξηγηθούν οι βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Στο τέλος αυτής της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει και να διακρίνει αυτές τις έννοιες και μέσω της εφαρμογής απλών παραδειγμάτων.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνου (07/03/2022 – 13/03/2022)
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Ασφάλεια Περιουσιακών Στοιχείων (14/03/2022 – 20/03/2022)
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Αρχιτεκτονική ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (21/03/2022 – 27/03/2022)
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Πρακτική Εφαρμογή (28/03/2022 – 03/04/2022)
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
4. Ασφάλεια Δικτύων και Έλεγχος Πρόσβασης

Έναρξη – Λήξη: 04/04/2022 – 24/04/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 30 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Δεμερτζής

Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα αναλυθούν οι έννοιες της Ασφάλειας Δικτύων. Θα επεξηγηθούν οι μέθοδοι με τις οποίες γίνεται ο έλεγχος πρόσβασης στα αγαθά και πως διεξάγονται οι έλεγχοι ασφάλειας για την μείωση των κινδύνων.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών (04/04/2022 – 10/04/2022)
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Διαχείριση Ταυτότητας και Πρόσβασης (11/04/2022 – 17/04/2022)
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Πρακτική Εξάσκηση (18/04/2022 – 24/04/2022)
  Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής

 

Χαράλαμπος Σκιάνης

Επιστημονικά και Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Κωνσταντίνος Δεμερτζής

Διδάσκων
Αξιωματικός ΕΣ - Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

 

Δημήτριος Τακετζής

Διδάσκων
Αξιωματικός ΕΣ

 

Κωνσταντίνος Τσίκνας

Διδάσκων
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων / Υπ. Εθνικής Άμυνας

 

Pin It on Pinterest