Μηχανικός Δικτύων – Θεμελιώσεις για Πιστοποίηση CCNA / CompTIA Network +

Έναρξη Μαθημάτων: 24/01/2022
Διάρκεια: 200 ώρες |
 4 μήνες 13 μέρες
Κόστος: 450 ευρώ
ECVET: 10
Ένα απαιτητικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των αντικειμένων μέσω πρακτικών σεναρίων, χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης. Το πρόγραμμα καλύπτει τις ουσιαστικές ενότητες που απαιτείται να έχει κατανοήσει κάποιος για να συμμετάσχει στις διαδικασίες πιστοποίησης των αναγνωρισμένων προγραμμάτων CCNA και CompTIA Network +.

* Παράταση εγγραφών έως: 06/02/2022

Πληροφορίες Προγράμματος

Αντικείμενο και Σκοπός
Η κατανόηση των τεχνολογιών δικτύωσης σε βάθος, αποτελεί βασικό δομικό χαρακτηριστικό για την επιστήμη της πληροφορικής. Το επίπεδο μετάδοσης της πληροφορίας αποτελεί το συνδετικό κρίκο για όλες τις επιμέρους εξειδικεύσεις πληροφορικής, από τους διαχειριστές πληροφοριακών συστημάτων, τους προγραμματιστές, τους υπεύθυνους ασφαλείας μέχρι τους εργαζόμενους στον τομέα της υποστήριξης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες πληροφορικής που επιθυμούν να κατακτήσουν πιστοποιημένα τις έννοιες και τεχνολογίες δικτύωσης στα σύγχρονα δίκτυα, τόσο σε θεωρητικό αλλά κυρίως σε πρακτικό επίπεδο. Επίσης του προγράμματος μπορούν να επωφεληθούν και όσοι επιθυμούν να μεταπηδήσουν στον τομέα της πληροφορικής θέτοντας γερές βάσεις στην κατανόηση των δομικών χαρακτηριστικών λειτουργίας των δικτύων σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.

Πρόκειται για απαιτητικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των αντικειμένων μέσω πρακτικών σεναρίων, χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης. Το πρόγραμμα καλύπτει τις ουσιαστικές ενότητες που απαιτείται να έχει κατανοήσει κάποιος για να συμμετάσχει στις διαδικασίες πιστοποίησης των αναγνωρισμένων προγραμμάτων CCNA και CompTIA Network +.

Λέξεις - Κλειδιά
Δίκτυα, Τεχνικός δικτύων, Δικτυακές συσκευές, Δομημένη καλωδίωση, Δρομολόγηση, Πακέτα, IP, MAC, Switch, Router, ISP, NAT, ACL, CompTIA, CISCO.
Μαθησιακοί Στόχοι
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοεί τις διαφορές ανάμεσα στους τύπους των δικτυακών συσκευών.
 2. Εκτελεί εργασίες διασύνδεσης μεταξύ δικτυακών συσκευών σε ικρίωμα (rack).
 3. Εντοπίζει και να αποκαθιστά προβλήματα δικτυακής φύσεως.
 4. Να σχεδιάζει και να συντηρεί τοπικά δίκτυα.
 5. Να εφαρμόζει καλές πρακτικές ασφαλείας δικτύου.
 6. Να εκμεταλλεύεται κατά τον βέλτιστο τρόπο υφιστάμενη υποδομή από πλευράς ασφάλειας και απόδοσης.
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διαδικασία Υλοποίησης της  Επιμόρφωσης
Από απόσταση Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning)

Μέθοδοι Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από σχετικό σύγγραμμα και παρουσιάσεις της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας συνοδευόμενες από βίντεο. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά. Κάθε εβδομάδα και μία ενότητα.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από δυο μέρη:

 • Αυτοαξιολόγηση: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ.
 • Αξιολόγηση: επίλυση πρακτικών σεναρίων, κατά την διάρκεια του προγράμματος και σε διδακτικές ενότητες που έχουν τεχνικό αντικείμενο, καθώς και τελική εργασία αξιολόγησης (σενάριο) μέσω προγράμματος προσομοίωσης.

Από τα αποτελέσματα των τεστ αυτοαξιολόγησης και την επίδοση στις πρακτικές εργασίες (εβδομαδιαίες και τελική), θα προκύψει και ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων.

Βαρύτητα επιτυχούς ολοκλήρωσης: 50% από την εκτέλεση των εβδομαδιαίων ερωτηματολογίων (3 προσπαθειών και δυνατότητα λήψης μέχρι το πέρας του προγράμματος), 40% από την υποβολή των τεχνικών σεναρίων και 10% από την υποβολή τελικής εργασίας. Η βαρύτητα τελικής βαθμολογίας είναι ίδια με την βαρύτητα επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσιολόγιο.

Συστατικές Επιστολές
Παρέχεται η δυνατότητα παροχής προσωπικών συστατικών επιστολών από τον επιστημονικά υπεύθυνο και τους εκπαιδευτές σε εκπαιδευόμενους που επιτυγχάνουν βαθμολογία άνω του 80%.

Δίδακτρα

Κόστος προγράμματος: €450
Δυνατότητα εξόφλησης σε τρεις (3) δόσεις.

Εκπτωτικές κατηγορίες:

15% έκπτωση σε άνεργους
15% έκπτωση σε φοιτητές
15% έκπτωση σε ένστολους
15% έκπτωση σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών
10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού

Διδακτικές Ενότητες

1. Εισαγωγή στις έννοιες και την σπουδαιότητα της δικτύωσης στα πλαίσια της 4ης βιομηχανικής επανάστασης

Έναρξη – Λήξη: 24/01/2022 – 06/02/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 20 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

Αντικείμενο της πρώτης διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση της εξέλιξης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και την βαρύτητα της δικτύωσης. Οι επιμορφωμένοι εισάγονται στις βασικές έννοιες της ασφάλειας, διαχείρισης και εγκατάστασης δικτύων. Επίσης γίνεται παρουσίαση και τρόπος χρήσης των εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος, ώστε εγκαίρως να αντιμετωπιστούν προβλήματα λειτουργικότητας.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Δικτύωση και 4η βιομηχανική επανάσταση – Εφαρμογές προσομοίωσης και εικονικοποίησης κατά την διάρκεια του προγράμματος (24/01/2022 – 30/01/2022)
  Διδάσκων: Ευάγγελος Αποστολάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Ασφάλεια, διαχείριση και εγκατάσταση δικτύου (31/01/2022 – 06/02/2022)
  Διδάσκων: Ευάγγελος Αποστολάκος
2. Μοντέλα OSI-TCP/IP, πρωτόκολλα και συσκευές. Εισαγωγή στα πρωτόκολλα των τοπικών δικτύων

Έναρξη – Λήξη: 07/02/2022 – 20/02/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 20 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα μοντέλα OSI και TCP/IP και αναφέρονται τα βασικά ανά επίπεδο πρωτόκολλα. Ο επιμορφωμένος εισάγεται στις δικτυακές συσκευές ανά τύπο και επίπεδο καθώς και στα πρωτόκολλα 802.3 και 802.11.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Μοντέλα OSI και TCP/IP. Πρωτόκολλα και δικτυακές συσκευές (07/02/2022 – 13/02/2022)
  Διδάσκων: Ευάγγελος Αποστολάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Τα κυρίαρχα πρωτόκολλα τοπικών δικτύων (802.3 και 802.11) . Επίδειξη στην εφαρμογή wireshark. (14/02/2022 – 20/02/2022)
  Διδάσκων: Ευάγγελος Αποστολάκος
3. Internet Protocol v4 και v6

Έναρξη – Λήξη: 21/02/2022 – 06/03/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 20 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

Παρουσιάζονται οι εκδόσεις 4 και 6 του πρωτοκόλλου διαδικτύου. Αναλύονται ιστορικά στοιχεία και η εξέλιξη της έκδοσης 4 από τις κλάσεις, τις μάσκες, το VLSM στην έκδοση 6 και την παράλληλη συνύπαρξή τους

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Internet Protocol v4 (21/02/2022 – 27/02/2022)
  Διδάσκων: Ευάγγελος Αποστολάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Internet Protocol v6 (28/02/2022 – 06/03/2022)
  Διδάσκων: Ευάγγελος Αποστολάκος
4. Το πρώτο μου LAN – Από την σχεδίαση στην υλοποίηση και συντήρησή του

Έναρξη – Λήξη: 07/03/2022 – 20/03/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 20 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

Στην ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογία για την σχεδίαση ενός απλού τοπικού δικτύου, από την συγκέντρωση των απαιτήσεων μέχρι την φυσική υλοποίησή του. Επίσης γίνεται αναφορά στην σημασία της διαχείρισης του για την συντήρηση και ομαλή λειτουργία του. Υλοποιείται η εφαρμογή των παραπάνω σε εφαρμογή προσομοίωσης για ένα απλό τοπικό δίκτυο με την παραμετροποίηση των δικτυακών συσκευών.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Από την θεωρία στην υλοποίηση. Το πρώτο μου LAN (07/03/2022 – 13/03/2022)
  Διδάσκων: Ευάγγελος Αποστολάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Παραμετροποίηση δικτυακών συσκευών (14/03/2022 – 20/03/2022)
  Διδάσκων: Ευάγγελος Αποστολάκος
5. Επίπεδο μεταφοράς και βασικά πρωτόκολλα

Έναρξη – Λήξη: 21/03/2022 – 03/04/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 20 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

Στην ενότητα παρουσιάζονται τα πρωτόκολλα TCP και UDP και πρακτική εξάσκηση στην εφαρμογή wireshark. Επίσης αναφέρονται πρωτόκολλα ARP, DHCP-DHCPv6-DNS και η λειτουργία του NAT.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Επίπεδο μεταφοράς – TCP/UDP (21/03/2022 – 27/03/2022)
  Διδάσκων: Ευάγγελος Αποστολάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: DHCP-DNS-NAT (28/03/2022 – 03/04/2022)
  Διδάσκων: Ευάγγελος Αποστολάκος
6. Εισαγωγή στην δικτυακή υποδομή οργανισμού - Switching

Έναρξη – Λήξη: 04/04/2022 – 17/04/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 20 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

Στην ενότητα παρουσιάζονται τα μοντέλα 2 και 3 επιπέδων της δικτυακής υποδομής ενός οργανισμού με έμφαση του πλεονασμού υλικού με στόχο την αντοχή και την ποιότητας της παροχής υπηρεσιών. Αναλύεται η λειτουργία του switching, των πρωτοκόλλων STP-CDP-LLDP,  η εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας σε επίπεδο θυρών συσκευής switch (port security) και το Link aggregation.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Μοντέλα δικτυακής υποδομής – Εισαγωγή στο Switching και το STP (04/04/2022 – 10/04/2022)
  Διδάσκων: Ευάγγελος Αποστολάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Τα πρωτόκολλα CDP-LLDP. Εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας και επίπεδο θύρας switch και link aggregation (11/04/2022 – 17/04/2022)
  Διδάσκων: Ευάγγελος Αποστολάκος
7. Εισαγωγή στην δρομολόγηση. Στατική και δυναμικά πρωτόκολλα.

Έναρξη – Λήξη: 18/04/2022 – 08/05/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 30 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

Στην ενότητα αναλύεται η έννοια της δρομολόγησης. Ξεκινώντας από την στατική δρομολόγηση γίνεται κατανοητή η ανάγκη για την δυναμική τροποποίηση των εγγραφών στον πίνακα δρομολόγησης όσο μεγαλώνουν τα διαχειριζόμενα δίκτυα. Πραγματοποιείται υλοποίηση σεναρίου δικτύωσης οικίας και δικτύωσης γραφείου μέσω εφαρμογής προσομοίωσης.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Μοντέλα δικτυακής υποδομής – Εισαγωγή στο Switching και το STP (18/04/2022 – 27/04/2022)
  Διδάσκων: Ευάγγελος Αποστολάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Τα πρωτόκολλα CDP-LLDP. Εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας και επίπεδο θύρας switch και link aggregation (28/04/2022 – 08/05/2022)
  Διδάσκων: Ευάγγελος Αποστολάκος
8. Από την θεωρία στην πράξη – Εξοπλισμός και εργαλεία.

Έναρξη – Λήξη: 09/05/2022 – 22/05/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 20 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

Στην ενότητα ο επιμορφωμένος εισάγεται στις πρακτικές πτυχές των δικτύων με αναφορές σε ενεργό και παθητικό εξοπλισμό, τύπους καλωδίων, ικριωμάτων και τυπικές ενέργειες αποκατάστασης βλαβών.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Φυσικό επίπεδο. Χαλκός και οπτικές ίνες. Παθητικός εξοπλισμός και ενέργειες σε ικριώματα. (09/05/2022 – 15/05/2022)
  Διδάσκων: Ευάγγελος Αποστολάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Εργαλεία, τεκμηρίωση και πιστοποίηση δικτύου. Καλές πρακτικές σχεδίασης και μεθοδολογία αντιμετώπισης περιστατικών. (16/05/2022 – 22/05/2022)
  Διδάσκων: Ευάγγελος Αποστολάκος
9. Προχωρημένες έννοιες. Έλεγχος πρόσβασης, κρυπτογράφηση και παρακολούθηση.

Έναρξη – Λήξη: 23/05/2022 – 05/06/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 30 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

Στην ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογία ελέγχου πρόσβασης σε δικτυακούς πόρους μέσω των ACL, η διασφάλιση της επικοινωνίας μέσω VPN,  η παρακολούθηση της λειτουργίας μέσω SNMP και SYSLOG. Το πρόγραμμα κλείνει με ένα ολοκληρωμένο ρεαλιστικό σενάριο στην εφαρμογή προσομοίωσης που συνοψίζει τα βασικά σημεία προς κατανόηση.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Εισαγωγή στις ACL, το VPN, το SYSLOG και το SNMP. (23/05/2022 – 29/05/2022)
  Διδάσκων: Ευάγγελος Αποστολάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Ρεαλιστικό σενάριο σύνοψης ύλης στην εφαρμογή προσομοίωσης. (30/05/2022 – 05/06/2022)
  Διδάσκων: Ευάγγελος Αποστολάκος

Χαράλαμπος Σκιάνης

Επιστημονικά &
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Ευάγγελος Αποστολάκος

Διδάσκων
Ανθυπολοχαγός Έρευνας Πληροφορικής (ΕΠ)

 

Pin It on Pinterest