Προσωπική και Επαγγελματική Χρήση Κοινωνικών Δικτύων (Social Media)

Έναρξη Μαθημάτων: 30/05/2022
Διάρκεια: 100 ώρες |
 1 μήνας 26 μέρες
Κόστος: 250 ευρώ
ECVET: 5
Στόχος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη χρήση όλων των κοινωνικών δικτύων ώστε να δημιουργήσουν προσωπικά και επαγγελματικά προφίλ.

* Παράταση εγγραφών έως: 06/06/2022

Πληροφορίες Προγράμματος

Αντικείμενο και Σκοπός

Τα κοινωνικά δίκτυα (social media) κυριαρχούν στις μέρες μας και έχουν αλλάξει τον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας, προβολής και προώθησης φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων/οργανισμών και προϊόντων/υπηρεσιών. Ενισχύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων, όπως και μεταξύ ατόμων και επιχειρήσεων/οργανισμών. Στόχος του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι/ες να αποκτήσουν εξοικείωση με τη χρήση όλων των κοινωνικών δικτύων, ώστε μετά τη λήξη του σεμιναρίου να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά προφίλ σε κάθε κοινωνικό δίκτυο, αλλά και προφίλ για την επιχείρηση/οργανισμό τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να μπουν στο ψηφιακό κόσμο των κοινωνικών δικτύων αποκτώντες πρακτικές γνώσεις, σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων/οργανισμών οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν πως να διαφημίζουν την επιχείρησή/οργανισμό τους, σε εργαζόμενους/υπαλλήλους επιχειρήσεων/οργανισμών οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους με στόχο να εξελιχθούν, αλλά και σε ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να προωθήσουν το επάγγελμά τους. 

Λέξεις - Κλειδιά
κοινωνικά δίκτυα, social media, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, TikTok, YouTube, Linkedin, blog
Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. αναβαθμίσει τις ψηφιακές του/της δεξιότητες μέσω της χρήσης διάφορων κοινωνικών δικτύων (social media).
 2. δημιουργήσει το προσωπικό ή/και επαγγελματικό (επιχείρησης/οργανισμού) προφίλ του/της.
 3. διαχειρίζεται διάφορα κοινωνικά δίκτυα.
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διαδικασία Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Online Εξ αποστάσεως.​

Μέθοδοι Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από σχετικό σύγγραμμα και παρουσιάσεις της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας συνοδευόμενες από βίντεο. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο μέρη:

 • Αυτοαξιολόγηση: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ. ενδιάμεσα της παρουσίασης ενότητας και μετά το τέλος αυτής.
 • Αξιολόγηση: επίλυση πρακτικών σεναρίων, κατά την διάρκεια του προγράμματος και τελικό τεστ αξιολόγησης

Από τα αποτελέσματα των τεστ αυτοαξιολόγησης και την επίδοση στις πρακτικές εργασίες, θα προκύψει και ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσιολόγιο.

Δίδακτρα

Κόστος: €250

Εκπτωτικές κατηγορίες:

10% έκπτωση σε άνεργους
10% έκπτωση σε φοιτητές
10% έκπτωση σε ένστολους
10% έκπτωση σε ιδιωτικούς υπάλληλους
10% έκπτωση σε υπαλλήλους δημοσίου και ΟΤΑ
10% έκπτωση σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών
10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού

Διδακτικές Ενότητες

1. Εισαγωγή στα Κοινωνικά Δίκτυα

Έναρξη – Λήξη: 30/05/2022 – 01/06/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 5 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

Εισαγωγή στα Κοινωνικά Δίκτυα.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Εισαγωγή στα Κοινωνικά Δίκτυα
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
2. Facebook

Έναρξη – Λήξη: 02/06/2022 – 08/06/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση του Facebook και η παρουσίαση των δυνατοτήτων του σαν μέσο
κοινωνικής δικτύωσης.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Χρήση του Facebook
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
3. Twitter

Έναρξη – Λήξη: 09/06/2022 – 11/06/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 5 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση του Twitter και η παρουσίαση των δυνατοτήτων του σαν μέσο
κοινωνικής δικτύωσης.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Χρήση του Twitter
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
4. Pinterest

Έναρξη – Λήξη: 12/06/2022 – 14/06/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση του Pinterest και η παρουσίαση των δυνατοτήτων του σαν μέσο
κοινωνικής δικτύωσης.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Χρήση του Pinterest
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
5. Instagram

Έναρξη – Λήξη: 15/06/2022 – 20/06/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση του Instagram και η παρουσίαση των δυνατοτήτων του σαν μέσο
κοινωνικής δικτύωσης.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Χρήση του Instagram
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
6. TikTok

Έναρξη – Λήξη: 21/06/2022 – 23/06/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση του TikTok και η παρουσίαση των δυνατοτήτων του σαν μέσο
κοινωνικής δικτύωσης.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Χρήση του TikTok
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
7. YouTube

Έναρξη – Λήξη: 24/06/2022 – 29/06/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση του YouTube και η παρουσίαση των δυνατοτήτων του σαν μέσο
κοινωνικής δικτύωσης.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Χρήση του YouTube
  Διδάσκων: Θεόδωρος Λεουτσάκος
8. Linkedin

Έναρξη – Λήξη: 30/06/2022 – 04/07/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση του Linkedin και η παρουσίαση των δυνατοτήτων του σαν μέσο
κοινωνικής δικτύωσης.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Χρήση του Linkedin
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
9. Χρήση Κοινωνικών Μέσων στις Επιχειρήσεις

Έναρξη – Λήξη: 05/07/2022 – 24/07/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 30 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Σκιάνης

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση των Κοινωνικών Μέσων και η παρουσίαση των δυνατοτήτων του
σαν μέσο κοινωνικής δικτύωσης σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Εισαγωγή στα Κοινωνικά Δίκτυα στις Επιχειρήσεις/Οργανισμούς
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Χρήση Κοινωνικών Δικτύων από Επιχειρήσεις/Οργανισμούς
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Δημιουργία Blog (Προσωπικό ή Επαγγελματικό)
  Διδάσκων: Θεόδωρος Λεουτσάκος

 

Χαράλαμπος Σκιάνης

Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Νίκη Κυριακού

Διδάσκουσα
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Θεόδωρος Λεουτσάκος

Διδάσκων
ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Pin It on Pinterest