Η AWS Fargate αποτελεί μια τεχνολογία που μπορεί να συνδυαστεί με την υπηρεσία Amazon ECS για την εκτέλεση containers (δοχείων) χωρίς την ανάγκη διαχείρισης εξυπηρετητών ή συστάδων από Amazon EC2 στιγμιότυπα (ιδεατών μηχανών). Μέσω αυτής της υπηρεσίας, δεν υπάρχει πια η ανάγκη τροφοδοσίας, διαμόρφωσης ή κλιμάκωσης συστάδων ή ιδεατών μηχανών για την εκτέλεση δοχείων. Οπότε, δεν απαιτείται πια η επιλογή τύπων εξυπηρετητών, η απόφαση του πότε θα κλιμακωθεί μια συστάδα ή η βελτιστοποίηση του πακεταρίσματος της συστάδας.

Όταν εκτελούνται λειτουργίες και υπηρεσίες ECS με τον τύπο εκκίνησης (launch type) Fargate ή με πάροχο χωρητικότητας Fargate, μια εφαρμογή απλώς συσκευάζεται σε δοχεία ενώ πρέπει να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις για μνήμη και κεντρική μονάδα επεξεργασίας για κάθε δοχείο καθώς και να οριστούν πολιτικές δικτύωσης και IAM. Μόλις η εφαρμογή εκκινηθεί είτε με το πάτημα ενός κουμπιού είτε με την κλήση μεθόδου API, τότε κλιμακώνεται αυτόματα με βάση το φόρτο εργασίας της. Κάθε λειτουργία (δοχείο) Fargate έχει το δικό της όριο απομόνωσης και δεν διαμοιράζεται οποιοδήποτε είδος υποκείμενο πόρου (υπολογιστικού, μνήμης, δικτύωσης, κλπ.) με άλλες λειτουργίες. Οπότε, επιβάλλεται κατάλληλο επίπεδο απομόνωσης και ασφάλειας για κάθε λειτουργία (δοχείο) και εν τέλει για την όλη εφαρμογή.

Η παρακάτω εικόνα συγκρίνει τον παραδοσιακό τρόπο διαχείρισης εφαρμογών νέφους και αυτόν που επιτυγχάνεται με την χρήση της AWS Fargate. Κατά τον παραδοσιακό τρόπο, ο πάροχος εφαρμογών θα πρέπει να κατασκευάσει εικόνες δοχείων για τις εφαρμογές, να ορίσει και να εκκινήσει EC2 στιγμιότυπα (ιδεατών μηχανών), να τροφοδοτήσει και να διαχειριστεί τους πόρους υπολογισμού και μνήμης, να απομονώσει τις εφαρμογές σε ξεχωριστές ιδεατές μηχανές καθώς και να εκτελέσει και να διαχειριστεί τόσο τις εφαρμογές όσο και την υποδομή που έχει δεσμευτεί για αυτές. Απεναντίας, με την χρήση της AWS Fargate, μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή των εικόνων δοχείων των εφαρμογών, ο πάροχος των εφαρμογών θα πρέπει να ορίσει τους απαιτούμενους πόρους και απλώς να εκτελέσει και να διαχειριστεί τις εφαρμογές του χωρίς να ανησυχεί καθόλου για την διαχείριση και κλιμάκωση της υποκείμενης υποδομής. Εκτός του μικρότερου διαχειριστικού φόρτου που επιτυγχάνεται στο μοντέλο χρήσης της AWS Fargate, έχουμε και επίτευξη μικρότερου λειτουργικού κόστους διότι η χρέωση πραγματοποιείται με βάση την πραγματική χρήση των πόρων. Αντιθέτως, στο παραδοσιακό τρόπο η χρέωση γίνεται ωριαία ανεξάρτητα πόσο χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχοι πόροι στην μονάδα της μιας ώρας. Επιπλέον, δεν είναι δυνατό πάντοτε ένα στενό ταίριασμα μεταξύ των απαιτήσεων και των χαρακτηριστικών των ιδεατών μηχανών EC2 που προσφέρονται.

Εικόνα 1 – Σύγκριση παραδοσιακού και βελτιωμένου τρόπου διαχείρισης των εφαρμογών στο νέφος της Amazon. Πηγή: https://aws.amazon.com/fargate

Τα κύρια χαρακτηριστικά και αντίστοιχα οφέλη που η AWS Fargate προσφέρει είναι τα ακόλουθα:

  • Διάταξη και διαχείριση δοχείων χωρίς το επίβαρο της κλιμάκωσης, επιδιόρθωσης, ασφάλισης και διαχείρισης εξυπηρετητών
  • Εκκίνηση και κλιμάκωση υπολογιστικής χωρητικότητας που ταιριάζει στενά με τις προσδιορισμένες απαιτήσεις πόρων των δοχείων
  • Εξασφάλιση απομόνωσης φόρτων εργασίας και ασφάλειας με αφοσιωμένα περιβάλλοντα εκτέλεσης πυρήνα (dedicated kernel runtime environments)
  • Παρακολούθηση εφαρμογών με ενσωματωμένες υπηρεσίες AWS και ενοποιήσεις εργαλείων τρίτων μερών

Πηγή άρθρου: https://aws.amazon.com/fargate

Pin It on Pinterest