Η ALEF είναι ένας αξιόπιστος πάροχος τεχνολογιών πληροφορίας από το 1994 με γραφεία σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Κροατία, Σερβία, Ρουμανία και Ελλάδα). Το κέντρο εξειδίκευσης της ALEF με ένα εκτεταμένο αριθμό από μηχανικούς της επιτρέπει να προσφέρει ένα μεγάλο εύρος από υπηρεσίες προ- και μετα-πώλησης, συμπεριλαμβανομένου πιστοποιημένων εκπαιδεύσεων καθώς και επαγγελματικών, συμβουλευτικών & διαχειριστικών υπηρεσιών ενώ λειτουργεί και το δικό της CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Έχει απευθείας συνδέσεις με εταιρίες όπως η Cisco, NetApp, F5, Microsoft, AWS, Flowmon & Slunk.

Η ALEF μεταπωλεί προϊόντα της NetApp, τα οποία στοχεύουν στην διαχείριση, προσπέλαση και ανάλυση δεδομένων σε υβριδικά περιβάλλοντα νέφους. Επιπλέον, όσον αφορά την Amazon AWS, η ALEF δεν σταματά στην μεταπώληση των προϊόντων/υπηρεσιών της αλλά βοηθάει στην ανάπτυξη μιας υβριδικής στρατηγικής ΤΠΕ για τους πελάτης της ενώ υλοποιεί την τεχνολογία των προμηθευτών της, όπως της Cisco, Netapp ή F5. Η στρατηγική ΤΠΕ και νέφους είναι μια μεθοδολογία που έχει κατασκευαστεί πάνω από την μοναδική γνώση της ALEF, η οποία μεταφέρει τους πελάτες στην διαδικασία μετατροπής ΤΠΕ/νέφους ενώ ορίζει την εμβέλεια της υιοθέτησης του νέφους. Ένα από τα παραγόμενα αυτής της μεθοδολογίας μπορεί να είναι μια δυνητική υλοποίηση στο υπολογιστικό νέφος της Amazon. Μέσω της στρατηγικής νέφους (αποτίμηση, χάρτης πορείας, μετατροπή, διαχείριση και βελτιστοποίηση), κάθε πελάτης προσεγγίζεται ανεξάρτητα, επιλέγοντας το πιο κατάλληλο μοντέλο με βάση τις επιθυμίες του και την υπάρχουσα (επιτόπια) υποδομή του.

Εκτός από την ανάπτυξη της στρατηγικής, προσφέρονται επίσης και επαγγελματικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης και εκπαίδευσης. Οι επαγγελματικές υπηρεσίες αφορούν την σχεδίαση, αρχιτεκτονική και υλοποίηση της τεχνικής λύσης. Οι υπηρεσίες διαχείρισης αφορούν την διαμεσολάβηση μεταξύ της Amazon και των πελατών της ALEF καθώς και την βελτιστοποίηση των διεπαφών νέφους (βελτιστοποίηση κόστους, χρήσης των επιλεγμένων υπηρεσιών, αναζήτησης για προστιθέμενη αξία στο δημόσιο νέφος της Amazon). Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης αφορούν την προετοιμασία μεγάλου αριθμού από σεμινάρια και webinars σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια κατά μήκους του νέφους, την υιοθέτησή του μέσω της ΤΠΕ στρατηγικής, και την διαχείριση των υπηρεσιών νέφους της AWS.

Τέλος, η ALEF βοηθά τους πελάτες της στην εκτίμηση του ολικού κόστους κτήσης καθώς και στην παραγωγή Proof-of-Concept (CoP) υλοποιήσεων. Τέτοιες υλοποιήσεις προσομοιώνουν την συμπεριφορά του περιβάλλοντος νέφους της Amazon με το ελάχιστο δυνατό κόστος για την δοκιμή της τελικής λύσης στο περιβάλλον παραγωγής.

Πηγές άρθρου:

Pin It on Pinterest