Το Eclipse Jersey είναι ένα πλαίσιο για την κατασκευή πελατών και υπηρεσιών REST που παρέχει μια υλοποίηση του Java προτύπου JAX-RS. Το πλαίσιο αυτό είναι τόσο ανοικτού κώδικα όσο και ποιότητας παραγωγής. Επιπλέον, εκτός από την υλοποίηση JAX-RS, παρέχει και το δικό του API, το οποίο επεκτείνει το JAX-RS toolkit με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά και χρησιμότητες (utilities) ώστε να απλοποιήσει ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη RESTful υπηρεσιών και πελατών (αυτών των υπηρεσιών). Επίσης, εκθέτει πολλαπλά SPIs επέκτασης ώστε οι προγραμματιστές να μπορέσουν να επεκτείνουν το Jersey σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Οι κύριοι στόχοι του πλαισίου αυτού μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  • Παρακολούθηση της ανάπτυξης του JAX-RS API και παροχή συχνών εκδόσεων ποιότητας παραγωγής
  • Παροχή APIs για την επέκταση του Jersey και δόμηση αντίστοιχης κοινότητας χρηστών και προγραμματιστών
  • Διευκόλυνση της κατασκευής RESTful διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) μέσω της χρήσης της Java και της ιδεατής της μηχανής (Java Virtual Machine)

Πηγή: https://eclipse-ee4j.github.io/jersey/

Pin It on Pinterest