Η τάση ανάπτυξης στο υπολογιστικό νέφος ήταν αρκετά μεγάλη με την αγορά να εμφανίζει μια τριψήφια ετήσια ανάπτυξη από το 2015. Αν και το ποσοστό ανάπτυξης όσον αφορά τους μεγάλους παρόχους μειώθηκε στο 31% κατά το τέλος του 2019, η ανάπτυξη στο νέφος συνέχισε να ξεπερνά πολλούς άλλους βιομηχανικούς τομείς.

Αν και δεν θα ήταν απροσδόκητο η σπατάλη όσον αφορά το νέφος να μειωνόταν το 2020, λόγω της αντίστοιχης μείωσης σε πολλαπλούς τομείς που οφείλεται στην πανδημία του κορονοϊού και την σχετική παγκόσμια ύφεση, η αγορά του υπολογιστικού νέφους έχει παρουσιαστεί σημαντικά ανθεκτική. Με βάση ορισμένες μετρικές, η ανάπτυξη όχι μόνο δεν ήταν επίπεδη αλλά αυξήθηκε περισσότερο από το 2019. Ο πιθανός λόγος για το τελευταίο έγκειται στο γεγονός των πανδημικών lockdowns που οδήγησαν σε συνθήκες απομακρυσμένης εργασίας, συχνών τηλεδιασκέψεων και χρήσης streaming πολυμέσων. Το αντίκτυπο ήταν πως υπήρξε τελικά ικανοποιητική αύξηση της ζήτησης. Μάλιστα, η πρόβλεψη είναι πως το ποσοστό αύξησης των εσόδων για το 2021 μέχρι το 2025 θα παραμείνει στα ίδια ή και παραπάνω επίπεδα σε σχέση με το 2019 διότι οι επιχειρήσεις θα μετακινούνται συνεχώς στο υπολογιστικό νέφος ώστε να μειώσουν το κόστος καθώς και να γίνουν πιο ευκίνητες (agile) και πιο νεωτεριστικές. Όπως ανέφερε ο CEO της Microsoft, Satya Nadella, έχει παρατηρηθεί ψηφιακή μετατροπή (digital transformation) που συνήθως λαμβάνει χώρα 2 χρόνια να πραγματοποιείται στις μέρες μας σε 2 μήνες!

Πηγή: https://www2.deloitte.com/xe/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2021/cloud-migration-trends-and-forecast.html

Pin It on Pinterest