Η υιοθέτηση του υπολογιστικού νέφους είναι πια μια πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως και ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων έχει μετακομίσει στο νέφος. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα στατιστικά που αφορούν το υπολογιστικό νέφος εν γένει καθώς και την υιοθέτηση του. Ελπίζουμε πως όλα αυτά θα σας πείσουν να μεταβείτε στο υπολογιστικό νέφος, αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επιπλέον, ενσωματώνεται ένα τελευταίο γράφημα που υποδεικνύει τα κέρδη (πραγματικά και εκτιμώμενα) όσον αφορά το υπολογιστικό νέφος για ελληνικές επιχειρήσεις από το 2016 έως το 2021, όπου μπορεί να παρατηρηθεί μια συνεχής αύξηση των κερδών. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα κίνητρο για εσάς ώστε να προσφέρεται τις δικές σας υπηρεσίες νέφους.

Γενικά Στατιστικά

 • Το 90% των επιχειρήσεων βρίσκονται ήδη στο υπολογιστικό νέφος. Μάλιστα, υπάρχει αύξηση του ποσοστού των φόρτων εργασίας που μεταφέρονται στο υπολογιστικό νέφος: από 45% το 2018 έχουμε φθάσει σε 60% το 2019. Το 2021 προβλέπεται πως το ποσοστό αυτό θα φθάσει το 94%.
 • Μια μέση επιχείρηση εκτελεί το 38% του φόρτου εργασίας της στο δημόσιο νέφος και το 41% σε ιδιωτικό νέφος
  • Οι μεγάλες επιχειρήσεις εκτελούν το 46% του φόρτου εργασίας τους σε ιδιωτικό νέφος και το 33% σε δημόσιο. Τα ποσοστά αυτά φαίνονται λογικά αν θεωρήσουμε πως οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να έχουν υπάρχουσα επιτόπια υποδομή που έχει οργανωθεί σε ιδιωτικό νέφος
  • Τα ποσοστά για μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις είναι 43% για το δημόσιο νέφος και 35% για το ιδιωτικό
  • Εν γένει, παρατηρείται πως η κατανάλωση για υπηρεσίες δημόσιου νέφους αναπτύσσεται 3 φορές γρηγορότερα από αυτήν για υπηρεσίες ιδιωτικού νέφους
 • Η Amazon (Amazon Web Services) είναι ο κορυφαίος πάροχος νέφους με 32% μερίδιο στην αγορά.
 • Η παγκόσμια αγορά υπολογιστικού νέφους θα φθάσει τα 623 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023 ενώ ήταν μόλις στα 272 δισεκατομμύρια το 2018.
 • Το κέρδος από την παγκόσμια αγορά δημόσιου νέφους ήταν 258 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019 σε σχέση με τα 154 δισεκατομμύρια το 2017.
 • Η κατανάλωση για υποδομές νέφους ξεπέρασαν τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018
 • Το 89% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί υπηρεσίες τύπου SaaS (software-as-a-service). Για τα άλλα 2 μοντέλα παράδοσης νέφους τα ποσοστά είναι 80% για υπηρεσίες τύπου IaaS (infrastructure-as-a-service) και 61% για υπηρεσίες τύπου PaaS (platform-as-a-service)
 • Η κατανάλωση για υπηρεσίες τύπου SaaS αναμένεται στα 131.1 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2021 ενώ το 2019 ήταν στα 85.1 δισεκατομμύρια δολάρια. Συγκριτικά, για το 2019, η κατανάλωση για υπηρεσίες IaaS ήταν στα 39.5 δισεκατομμύρια δολάρια και 18.8 δισεκατομμύρια δολάρια για υπηρεσίες PaaS
 • Οι υπηρεσίες IaaS αναπτύσσονται ως προς την κατανάλωση πιο γρήγορα με μια τιμή CAGR (compound annual growth rate – σύνθετο ετήσιο ποσοστό ανάπτυξης) για πέντε χρόνια στο 33.7% σε σχέση με τα άλλα 2 είδη υπηρεσιών νέφους. Η αντίστοιχη τιμή CAGR για υπηρεσίες τύπου PaaS ήταν στο 29.8%.

Στατιστικά Υιοθέτησης

 • Η πανταχού παρούσα πρόσβαση στο υπολογιστικό νέφος είναι ο κύριος παράγοντας υιοθέτησής του από τις επιχειρήσεις (42%), ακολουθούμενος από την ανάνηψη από καταστροφές (38%) και την ευελιξία (37%). Σε μια άλλη έρευνα, εμφανίζεται και η βελτιστοποίηση του κόστους ως ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας.
 • Περίπου το 1/3 του προϋπολογισμού για ΤΠΕ στις επιχειρήσεις δαπανείται για υπηρεσίες νέφους.
 • Η υιοθέτηση υβριδικού νέφους φθάνει στο 58%. Σχεδόν οποιαδήποτε επιχείρηση (84%) που χρησιμοποιεί το υπολογιστικό νέφος ακολουθεί μια στρατηγική πολλαπλών νεφών (multi-cloud strategy). Η υιοθέτηση δημόσιου νέφους φθάνει στο 91% ενώ του ιδιωτικού στο 72%.
 • Οι επιχειρήσεις σχεδίασαν να δαπανήσουν 24% περισσότερο σε δημόσιο νέφος το 2019 σε σχέση με το 2018.
 • Οι επαγγελματικές υπηρεσίες αντιστοιχούν στο 12.2% της παγκόσμιας κατανάλωσης νέφους. Ακολουθούν η διακριτή βιομηχανία (discrete manufacturing) (11.8%) και ο τραπεζικός τομέας (10.6%). Ο κάθε τομέας σχεδιάζει να δαπανήσει πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπηρεσίες νέφους το 2020. Μελλοντικές τάσεις αναδεικνύουν την βιομηχανία παραγωγής (process manufacturing) και το λιανικό εμπόριο ως τους επόμενους 2 τομείς που σχεδιάζουν να επενδύσουν σημαντικά στο υπολογιστικό νέφος.
 • Οι φόρτοι εργασίας για υπηρεσίες τύπου IaaS δημοσίου νέφους εκτιμάται πως θα έχουν 60% λιγότερα συμβάντα ασφάλειας σε σχέση με παραδοσιακά κέντρα δεδομένων για το 2020.

 

Το παρακάτω γράφημα επιδεικνύει τα πραγματικά και εκτιμώμενα κέρδη για υπηρεσίες νέφους στην Ελλάδα για τα έτη 2016-2021. Είναι ξεκάθαρη η αύξηση των κερδών τόσο για υπηρεσίες υποδομών όσο και για υπηρεσίες ασφάλειας.

Εικόνα 1 – Τα κέρδη για υπηρεσίες νέφους όσον αφορά τα έτη 2016-2021 στην Ελλάδα.
Πηγή: https://www.statista.com/forecasts/964004/cloud-services-revenue-segment-in-greece

 

Πηγή Άρθρου: https://hostingtribunal.com/blog/cloud-computing-statistics/

Pin It on Pinterest