Η νομαδική εργασία παραπέμπει στην έννοια, ότι πολλοί ανεξάρτητοι «ψηφιακοί» εργαζόμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να «εργάζονται από οπουδήποτε». Ο όρος αναφέρεται στην απεικόνιση των νομαδικών, απομακρυσμένων εργαζομένων, κυρίως, όσον αφορά τη χωρική δυναμική της εργασίας. Ενώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας επιτρέπει ολοένα και περισσότερο στους νομάδες εργαζόμενους να ταξιδεύουν«εκτός δικτύου», η εξάρτησή τους από ορισμένους χώρους εργασίας, που διευκολύνουν τις εργασιακές τους πρακτικές, δεν εξαφανίζεται. Για τους νομάδες εργαζόμενους, ο χώρος εργασίας, παραμένει ουσιαστικό μέρος της παραγωγικής εργασίας.

Οι ψηφιακοί νομάδες, είναι δυνητικά ο απόλυτος απομακρυσμένος εργαζόμενος. Είναι εκείνοι που ακολουθούν έναν νομαδικό τρόπο ζωής, ταξιδεύοντας συνεχώς από τον ένα τόπο, στον άλλο, χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία, για να διατηρήσουν και να χτίσουν μία επιτυχημένη καριέρα.

Το είδος αυτό εργασίας είναι ιδανικό για όσους αρέσκονται να μετακινούνται. Στον πυρήνα του, ο ψηφιακός εργαζόμενος μπορεί να εργάζεται χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, ενώ ταξιδεύει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ορισμένοι νομάδες έχουν τις δικές τους επιχειρήσεις, άλλοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή σύμβουλοι, και ένας αυξανόμενος αριθμός απασχολείται, εξ’ αποστάσεως. Περιλαμβάνει μια τεράστια γκάμα βιομηχανιών και ρόλων όπως: προγραμματιστές, προπονητές, μεταφραστές, bloggers, σχεδιαστές, ψυχολόγους, διαχειριστές έργων, κ.α., οι οποίοι έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό: την ικανότητα να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και τα εργαλεία του για να δουλεύουν από οπουδήποτε.

Pin It on Pinterest