Το έτος 2020 επέφερε πρωτοφανείς αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία και στον κόσμο της εργασίας. Στις 11 Μαρτίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτήρισε το ξέσπασμα του κορονοϊού ως πανδημία και προέτρεψε τις κυβερνήσεις, διεθνώς, να λάβουν σοβαρά υπόψη το θέμα και να προετοιμαστούν για το πρώτο κύμα έκτακτης ανάγκης, για τη δημόσια υγεία, με αρκετά δραστικά μέτρα, ένα από τα οποία ήταν και το εθνικό “κλείδωμα” σε πολλές χώρες. Καθώς τέθηκαν σε ισχύ τα μέτρα “κλειδώματος”, ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού έλαβε εντολή να παραμείνει στο σπίτι και να συνεχίζει να εργάζεται από απόσταση. Οι οργανισμοί που ήταν από παλαιότερα εξοικειωμένοι με την τηλεργασία, καθώς και εκείνοι που δεν είχαν από πριν πειραματιστεί με τη τηλεργασία, έστελναν τους υπαλλήλους τους στο σπίτι, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για το μεγαλύτερο πείραμα μαζικής τηλεργασίας στην ιστορία.

Σε περιπτώσεις όπως η πανδημία COVID-19, η τηλεργασία έχει αποδειχθεί μια σημαντική πτυχή της διασφάλισης της συνέχειας των επιχειρήσεων, καθώς τα οφέλη που προφέρει περιλαμβάνουν: μειωμένο χρόνο μετακίνησης, αύξηση των ευκαιριών επικέντρωσης στην εργασία, μακριά από τους περισπασμούς του γραφείου, καθώς και καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
Επικρατεί η άποψη ότι ένα πολύ υψηλό ποσοστό εργαζομένων θα ήθελε το σύστημα της τηλεργασίας να διατηρηθεί και μετά την άρση των φυσικών περιορισμών. Επιπροσθέτως, ορισμένοι εργαζόμενοι έχουν πλέον συνειδητοποιήσει ότι οι εργασίες τους μπορούν να εκτελεστούν, με την ίδια επιτυχία, εκτός του χώρου του παραδοσιακού γραφείου, με τη χρήση της τεχνολογίας. Εκτός από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους που εξετάζουν την επέκταση της τηλεργασίας και οι πελάτες είναι, επίσης, πιο πρόθυμοι να αποδεχτούν ότι οι υπηρεσίες που χρειάζονται, μπορούν να παραδοθούν από ομάδες ή υπαλλήλους που εργάζονται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες.

Στο μέλλον, τόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, όσο και ο δημόσιος τομέας, ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο να παρέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό της εργασίας, με τηλεργασία, προετοιμάζοντας την κοινωνία για ένα «καλύτερο μέλλον». Για να γίνει αποτελεσματικά η εργασία των υπαλλήλων, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, καθώς και τα διάφορα συνεργατικά εργαλεία, τα οποία θα καταστήσουν παραγωγική την εργασία τους.

Pin It on Pinterest