Παρόλο που η τεχνολογία εντάσσεται, τα τελευταία χρόνια, στην εκπαίδευση, η χρήση της για τη διδασκαλία και τη μάθηση, παραμένει μια πρόκληση. Ενώ, ένα μεγάλο ποσοστό σχολείων, σήμερα, έχει το προνόμιο να έχει εύκολη πρόσβαση στην τεχνολογία, η χρήση της στην τάξη είναι ακόμα χαμηλή. Μερικοί αποδίδουν τα χαμηλά επίπεδα χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, στις παιδαγωγικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών. Η εφαρμογή της τεχνολογίας ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, για τη παροχή βοήθειας στους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκαν μηχανές μπράιγ για άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς και προγράμματα ειδικών αναγκών, για την ενίσχυση της μάθησης των παιδιών με αυτισμό.

Με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί στοχεύουν στη δημιουργία παιδαγωγικών αλλαγών και στην αντιμετώπιση θεμελιωδών ζητημάτων που επηρεάζουν τους μαθητές. Συνεπώς, η τεχνολογία μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εργαλείο και ένας καταλύτης για αλλαγή. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση και τη διευκόλυνση της μάθησης μπορούν να βρεθούν παντού. Χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως: η άνιση πρόσβαση σε τεχνολογικές καινοτομίες και τα συνδεδεμένα σχολεία στο διαδίκτυο, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η τεχνολογία έχει γίνει αποδεκτή στην εκπαίδευση, τόσο για τη διδασκαλία, όσο και για τη μάθηση. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα σχολεία, έχει ως κύριο στόχο την αλλαγή του τρόπου συλλογής, πρόσβασης, ανάλυσης, παρουσίασης και μετάδοσης πληροφοριών από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές. Το γεγονός αυτό, μπορεί να εκδημοκρατίσει τις πληροφορίες στις τάξεις, καθώς και να βοηθήσει στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Η απειλή που έθεσε ο COVID-19 οδήγησε τους εκπαιδευτικούς, σε όλο τον κόσμο, να αναζητούν τους καλύτερους τρόπους για να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τη μάθηση των μαθητών, εκτός του παραδοσιακού σχολείου. Ως αποτέλεσμα, πολλοί αναζητούν λύσεις όπως: εικονική / διαδικτυακή μάθηση ή κατ’ οίκον εκπαίδευση σε κλίμακα.

Στη σύχρονη εποχή, υπάρχουν αμέτρητοι νέοι πόροι και πολλές πρακτικές για τη παροχή διαδικτυακής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της εστίασης σε αυτό που πρέπει να κάνουν οι μαθητές και οι γονείς για να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ουσιαστική εκμάθηση. Πολλοί από αυτούς τους οδηγούς είναι χρήσιμοι, ωστόσο, ορισμένοι πόροι βασίζονται σε κάτι περισσότερο από τις απόψεις. Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής των σχολικών οργανισμών πρέπει να έχουν τη δυνατότητα καθοδήγησης τόσο των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη δημιουργία διαδικτυακής μάθησης , όσο και των γονέων, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Βασική προσοχή δίνεται στις αρχές που αποδεικνύονται ότι θα ωφελήσουν τα αποτελέσματα και την ευημερία των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής, λόγω των γνώσεών τους, κατέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες κινητοποίησης και προσέλκυσης των απρόθυμων μαθητών, σε ατομικές ή μικρές ομάδες στην τάξη.

Εκτός των ανωτέρων, ένα σημαντικό στοιχείο της ψηφιακής εξέλιξης και της δημιουργίας ενός πιο παραγωγικού και αποτελεσματικού σχολικού οικοσυστήματος, είναι η ψηφιοποίηση των σχολικών διοικητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Όπως οι επιχειρήσεις, έτσι και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, αναγκάζονται να μετασχηματίσουν την κουλτούρα, τις οργανωτικές δομές, τη διδασκαλία και την επικονωνία τους, αναπτύσσοντας μία διοίκηση που συμβαδίζει και αποδέχεται τη νέα αυτή ψηφιοποίηση και δικτύωση των σχολείων.

Κατά το παραδοσιακό σχολείο, όπου όλες οι δραστηριότητες βασίζονταν στο χαρτί, το μεγαλύτερο μέρος της διοίκησης και της επικοινωνίας διεκπεραιώνονταν από το «προσωπικό γραφείο». Το γεγονός αυτό αποτελούσε μια επιπλέον εργασία, την οποία οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης του οργανισμού, προσπαθούσαν να αποφύγουν. Όλα αυτά αλλάζουν, όταν το σχολείο λειτουργεί με ψηφιακό τρόπο. Οι παλιές κατανομές της εργασίας σιγά-σιγά ξεχνιούνται και οι εσωτερικοί τοίχοι χαμηλώνουν, καθώς οι διοικητικές και εκπαιδευτικές λειτουργίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Η ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών οργανισμών, επηρεάζει άμεσα την ανάπτυξη και την εξέλιξη του συνολικού σχολικού οικοσυστήματος και βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών. Μια ψηφιακή, ολοκληρωμένη, ασφαλής και εξελιγμένη διαχείρηση, εστιασμένη στον πελάτη, βοηθά το σχολείο να συνεχίσει την ανάπτυξη και τη βελτίωση της μάθησης.

Ενώ τα τελευταία χρόνια, έχει πραγματοποιηθεί μεγάλη πρόοδος και υπάρχουν αρκετές αποτελεσματικές και εξελιγμένες εφαρμογές και υπηρεσίες Cloud, που τα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν, παρατηρείται ότι, πολύ συχνά, χρησιμοποιούνται συστήματα που προσθέτουν φόρτο εργασίας και απογοήτευση στο χρήστη. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ψηφιοποίηση δεν είναι κάτι το «μαγικό» και ότι με τη βοήθειά της, είναι δυνατόν να εκπληρωθεί το εκπαιδευτικό όραμα, όλων των σχολείων. Τα σχολεία πρέπει να λειτουργούν με την προϋπόθεση ότι τα πάντα έχουν ψηφιοποιηθεί «έξυπνα», με το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας, όπου ο κάθε εργαζόμενος να μπορεί να έχει πρόσβαση σε κάθε πτυχή, 24/7/365.

Pin It on Pinterest