Συναισθηματική ανάπτυξη & εκπαίδευση μέσα από ψηφιακό υλικό για άτομα στο φάσμα του αυτισμού

Στο ανθρώπινο πρόσωπο απεικονίζεται η έκφραση των συναισθημάτων, γι΄ αυτό και πλήθος μελετών έχει στραφεί στη μελέτη του ανθρώπινου προσώπου και στην αναγνώριση έξι «βασικών» συναισθημάτων: χαρά, λύπη, φόβος, θυμός, έκπληξη, και αποστροφή. Η δυνατότητα να αναγνωριστούν και να γίνουν κατανοητά τα συναισθήματα αναπτύσσεται στον πρώτο χρόνο της ζωής και τα βρέφη είναι ικανά να διακρίνουν τα διαφορετικά συναισθήματα από τις εκφράσεις του προσώπου και τις ανθρώπινες φωνές (Trevarthen, Aitken, Papoudi & Robarts, 1998).

Η αδυναμία δημιουργίας συναισθηματικών σχέσεων θεωρείται πρωταρχική στον αυτισμό (Κanner, 1943). Τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες στην αναγνώριση, στην κατανόηση και στην έκφραση των συναισθημάτων με αρνητικές επιπτώσεις στη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους (Μισαηλίδη και Παπούδη, 2009). Σύγχρονοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτές οι δυσκολίες στο συναισθηματικό τομέα της ανάπτυξης προκύπτουν ως επακόλουθο της αδυναμίας για δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων (Hobson, 2006) ή ως συνέπεια της αδυναμίας των αυτιστικών ατόμων να κατακτήσουν τη «θεωρία του νου» (Baron-Cohen, 2008).

Εξατομικευμένα προγράμματα ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης που να στοχεύουν ειδικά στη διδασκαλία δεξιοτήτων κατανόησης και έκφρασης των συναισθημάτων για παιδιά με αυτισμό δεν έχουν καθιερωθεί. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα παρέμβασης που έχουν ως τώρα αναπτυχθεί και εφαρμοστεί σε αυτιστικά παιδιά, π.χ. Lovaas, PECS, TEACCH, κ.ά., αποσκοπούν στη βελτίωση της συμπεριφοράς τους και στην εκπαίδευσή τους σε επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες. Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών θα μπορούσε να ενισχυθεί με την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων προσανατολισμένων στη βελτίωση της κατανόησης και της έκφρασης των συναισθημάτων.

Από ελάχιστες και μεμονωμένες έρευνες που έχουν έως τώρα πραγματοποιηθεί για να διερευνήσουν, με βάση διαφορετικά μοντέλα παρέμβασης και σε διαφορετικό πληθυσμό αυτιστικών ατόμων, αν τα παιδιά με αυτισμό μπορούν να εκπαιδευτούν στην κατανόηση και έκφραση συναισθημάτων, γνωρίζουμε ότι τα άτομα αυτά μπορούν όντως να εκπαιδευτούν στη συναισθηματική νοημοσύνη. (Bauminger 2002; Gena, Krantz, Mc Clannahan & Poulson 1996; Hadwin, Baron-Cohen, Howlin & Hill 1996, 1997; La Cava, Golan, Baron-Cohen & Smith-Myles 2007; Silver & Oakes 2001).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Χαϊδή, Ε., Παπούδη, Δ., Γκούσκος, Δ., Μεϊμάρης, Μ., (2011), Tεχνολογικά ενισχυμένη μάθηση μέσω ψηφιακών παιχνιδιών για μαθητές στο φάσμα του αυτισμού, Διεθνές Συνέδριο «Έρευνα, Εκπαιδευτική πολιτική και πράξη στην ειδική αγωγή», Αθήνα 2011 , Πρακτικά : Έρευνα και Εκπαιδευτική Πράξη στην Ειδική Αγωγή τόμος ΙΙ, (σ.σ.321-332) Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12888321, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε. ISBN: 978-960-467-288-2, https://docplayer.gr/664707-Ereyna-kai-ekpaideytiki-praxi-stin-eidiki-agogi-tomos-ii.html

Pin It on Pinterest