Οι πάροχοι νέφους προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν ιδιόκτητες τεχνολογίες όπου η μία υπηρεσία μπορεί να εξαρτάται από την άλλη. Κύριος σκοπός τους είναι να κλειδώσουν τον πελάτη στο προσφερόμενο νέφος έτσι ώστε να είναι δύσκολη η μετανάστευση των υπηρεσιών, εφαρμογών και επιχειρησιακών του διαδικασιών σε ένα άλλο. Όμως, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που ένας πελάτης δεν πρέπει να κλειδωθεί σε συγκεκριμένο νέφος. Πρώτον, μπορεί ένα άλλο νέφος να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες σε πιο προσελκυστική ή φθηνότερη τιμή. Δεύτερον, μπορεί όλο το χρησιμοποιούμενο υπολογιστικό νέφος ή κάποιες υπηρεσίες του να μην είναι διαθέσιμο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τρίτον, μπορεί να αποκαλυφθεί πως οι πρακτικές ασφάλειας και οι αντίστοιχοι μηχανισμοί που εφαρμόζονται στο χρησιμοποιούμενο υπολογιστικό νέφος είναι ανεπαρκής.

Η λύση στα παραπάνω προβλήματα έρχεται μέσω του προγραμματισμού πολλαπλών νεφών. Μέσω αυτού του είδους προγραμματισμού, τον οποίο πραγματεύεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών που μπορούν να διαταχθούν σε οποιοδήποτε υπολογιστικό νέφος. Είναι ακόμη δυνατή και η διάταξη ταυτόχρονα σε πολλαπλά νέφη, κάτι το οποίο ονομάζεται cross-cloud computing. Εκτός από την επίλυση των προαναφερόμενων προβλημάτων, ο προγραμματισμός πολλαπλών νεφών προσφέρει και επιπρόσθετα οφέλη:

 • Μπορεί να καλυφθούν τοποθεσίες παγκοσμίως που δεν καλύπτονται μόνο από ένα νέφος. Αυτό σημαίνει εγγύτητα στην βάση των πελατών που οδηγεί και σε καλύτερη απόδοση
 • Υποστήριξη δυναμικότητας και ταχείας μετανάστευσης εφόσον ανιχνευθεί υπολογιστικό νέφος που είναι καλύτερο ποιοτικά ή/και με βάση το επίπεδο ασφάλειάς του
 • Ανοχή σε σφάλματα με την δυνατότητα μετανάστευσης συστατικών μερών εφαρμογών σε άλλες ιδεατές μηχανές του ίδιου ή ακόμη και σε διαφορετικό νέφος
 • Απεριόριστη κλιμακωσιμότητα με την λογική πως οποιοσδήποτε περιορισμός που επιβάλλει ένα νέφος μπορεί να διαπεραστεί μέσω της χρήσης επιπρόσθετων νεφών
 • Καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας για τις εφαρμογές με την επιλογή των πιο αποδοτικών, αξιόπιστων και διαθέσιμων υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρονται ακόμη και από διαφορετικούς πάροχους νέφους
 • Υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας μέσω της δυνατότητας επιλογής των πιο ασφαλών υπηρεσιών νέφους σε σχέση με αυτές που είναι διαθέσιμες
 • Υποστήριξη σεναρίων cloud bursting και υβριδικών νεφών όπου μια εφαρμογή μπορεί να εκτελείται αρχικά σε ένα ιδιωτικό νέφος και εφόσον ο φόρτος εργασίας είναι αρκετά μεγάλος μέρη της εφαρμογής (πχ. στιγμιότυπα συστατικών μερών) μπορούν να φιλοξενούνται σε πόρους ενός ή περισσοτέρων δημόσιων νεφών

 

Μάλιστα, δεν είναι τυχαία η πρόσφατη ανακοίνωση της Google για μια νέα υπηρεσία που ονομάζεται Anthos, η οποία στοχεύει στον προγραμματισμό πολλαπλών νεφών. Αυτό σημαίνει πως και οι μεγάλοι πάροχοι έχουν αναγνωρίσει την σημασία και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτό το είδος προγραμματισμού.

Τα προαναφερόμενα οφέλη του προγραμματισμού πολλαπλών νεφών φαίνεται ότι δεν έχουν περάσει απαρατήρητα από τις επιχειρήσεις παγκοσμίως. Μάλιστα, φαίνεται ξεκάθαρα πως ένα μεγάλο ποσοστό από τις επιχειρήσεις έχει υιοθετήσει αυτό το είδος προγραμματισμού. Αυτό αποδεικνύεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Η υιοθέτηση υβριδικών νεφών είναι στο 58%.
 • Σχεδόν κάθε επιχείρηση (84%) που χρησιμοποιεί το νέφος, εφαρμόζει μια στρατηγική πολλαπλών νεφών, πράγμα το οποίο σημαίνει πως χρησιμοποιεί τουλάχιστον δύο νέφη. Μάλιστα, σε μια άλλη έρευνα, προσδιορίστηκε πως ο μέσος όρος των νεφών που χρησιμοποιούνται είναι 4.8. Αυτό επιβεβαιώνεται και από ένα άλλο στατιστικό: 81% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν πολλαπλά δημόσια νέφη και ένα ή περισσότερα ιδιωτικά νέφη.
 • Οι επιχειρήσεις που ακολουθούν μια στρατηγική πολλαπλών νεφών έχουν κατορθώσει να εικονικοποιήσουν το 83% των φόρτων εργασίας τους. Επίσης, το 60% των μεγάλων επιχειρήσεων με μια τέτοια στρατηγική εκτελούν ιδεατές μηχανές στο δημόσιο νέφος.
 • Ο κύριος λόγος υιοθέτησης στρατηγικής πολλαπλών νεφών (61.5%) είναι η εκμετάλλευση των αντίστοιχων ειδικών δυνατοτήτων που προσφέρονται από αυτά.
 • 83% των επιχειρήσεων σε έρευνα της Turbonomic για την κατάσταση του πολλαπλού νέφους ανέφεραν πως πιστεύουν πως οι φόρτοι εργασίας τελικώς θα μετακινούνται ελεύθερα μεταξύ των νεφών.
 • Περισσότερο από μισές από τις επιχειρήσεις (53%) εκτελούν δοχεία (containers) με υβριδικό τρόπο, δηλαδή τόσο σε επιτόπιο περιβάλλον και τουλάχιστον ένα νέφος.

 

Η κατάσταση στην Ελληνική αγορά όσον αφορά το νέφος είναι αρκετά βελτιωμένη, όπως φάνηκε και σε ένα άλλο άρθρο μας, όπου πολλές επιχειρήσεις πια δραστηριοποιούνται ή χρησιμοποιούν το υπολογιστικό νέφος στα προϊόντα τους. Οι επιχειρήσεις αυτές παίζουν τον ρόλο μεταπωλητή ή προσφέρουν λύσεις που αφορούν το μοντέλο δημόσιου ή υβριδικού νέφους καθώς και πολλαπλών νεφών σε ορισμένες περιπτώσεις. Κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν γίνει και συνεργάτες μεγάλων παρόχων όπως η Amazon και η Microsoft.

Σχετικά με λύσεις ή προϊόντα που υποστηρίζουν το υπολογιστικό νέφος, μπορεί να αναφερθεί το προϊόν Maestro από την Ubitech. Αυτό αποτελεί ένα προηγμένο προγραμματιστικό πλαίσιο για την ενορχήστρωση νέφους και την αυτοματοποίηση των υποδομών. Είναι μια λύση λογισμικού πλήρους κλίμακας που παρέχει την δυνατότητα σχεδίασης, διάταξης και διαχείρισης εγχώριων ως προς το νέφος συστατικών μερών βασισμένων σε δοχεία (containers) τόσο για δημόσιο όσο και για ιδιωτικά περιβάλλοντα νέφους. Παρέχει μια πραγματική και αποδοτική προσέγγιση για την διευθέτηση των διάφορων εξεζητημένων προκλήσεων της υιοθέτησης πολλαπλών νεφών και δοχείων, όπως είναι η βέλτιστη τροφοδοσία υποδομής, η αδιάλειπτη παρακολούθηση, η αυτόνομη διαχείριση ελαστικότητας και η ασφάλεια. Σχετικά με την διάταξη σε πολλαπλά νέφη, ουσιαστικά επιτρέπει την επίτευξη βέλτιστης διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών που εκτελούνται σε πολλαπλά νέφη. Επίσης, παρέχεται και υποστήριξη για ένα νέο μοντέλο υπολογισμού, με ονομασία serverless computing (υπολογισμός χωρίς εξυπηρετητές), το οποίο έχει γίνει αρκετά ελκυστικό τα τελευταία χρόνια.

Κάποια επιπλέον ενδιαφέροντα και σημαντικά χαρακτηριστικά που προσφέρονται από το Maestro συνοψίζονται παρακάτω:

 • Επεκτάσιμη παρακολούθηση: παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετρικών συστήματος, υποδομής και συστατικών μερών εφαρμογής καθώς και οποιασδήποτε άλλης μετρικής μέσω της χρήσης εξωτερικών plugins
 • Αυτοματοποιημένα προφίλ: παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών μεθόδων ανάλυσης για την κατασκευή των προφίλ των εφαρμογών και των συστατικών τους μερών χωρίς την ανάγκη αλλαγής κώδικα, όπου τα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορούν επίσης να οπτικοποιηθούν με την βοήθεια γραφημάτων
 • Ελαστικότητα & Ασφάλεια: Παροχή δυνατοτήτων ελαστικότητας της εφαρμογής (και των συστατικών της μερών μέσω της εκτέλεσης κανόνων κλιμάκωσης που μπορούν να προσδιοριστούν με γραφικό τρόπο κατά μήκος διαφορετικών επιπέδων, οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιούν και προσωποποιημένες σκανδάλες (triggers) κλιμάκωσης. Όσον αφορά την ασφάλεια, υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής ενός intrusion detection system (IDS) στην αρχιτεκτονική της εφαρμογής για την ανίχνευση εισβολών και καθώς και η χρήση του XDP για την απόκρουση επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας.

Πηγές:

Pin It on Pinterest