Καθώς η ταχύτητα, ο αριθμός και η υιοθέτηση των τεχνολογικών καινοτομιών αυξάνονται εκθετικά, επηρεάζουν όλες τις πτυχές της ζωής των ανθρώπων. Όπως σε όλους τους κλάδους, έτσι και στον τουρισμό, η ψηφιοποίηση προσφέρει πολλές νέες ευκαιρίες, που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους παρόχους της τουριστικής βιομηχανίας. Καθώς, ο ανταγωνισμός εντείνεται, οι εταιρείες πρέπει να συμβαδίζουν με την ψηφιοποίηση, για να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο. Συνεπώς, η ψηφιοποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως η κινητήρια δύναμη του μετασχηματισμού της τουριστικής βιομηχανίας.

Η εφαρμογή και η εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών, αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται και ταξιδεύουν, με αποτέλεσμα την αναδιαμόρφωση του τουρισμού. Το εύρος και η υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών ποικίλλει μεταξύ: οργανισμών, τομέων και κρατών. Οι προκύπτουσες ευκαιρίες και τα εμπόδια δημιουργούν ένα άνισο πεδίο ανταγωνισμού, το οποίο επιδεινώνεται από το αυξανόμενο χάσμα, μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τη τεχνολογία και των παραδοσιακών επιχειρήσεων, που συχνά χρησιμοποιούν χαμηλό ποσοστό τεχνολογικών πρακτικών.

Οι τεχνολογίες βελτίωσης της παραγωγικότητας (υπολογιστικό νέφος, κοινωνικά δίκτυα, συνεργατικές πλατφόρμες) έχουν γενικά μεγάλη απορρόφηση στον τουρισμό, επειδή δημιουργούν, προσαρμόζουν και παραδίδουν με ολοένα, πιο νέους τρόπους, νέα προϊόντα, υπηρεσίες και εμπειρίες, στους επισκέπτες. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ωθεί τον τουρισμό σε νέες και συχνά απρόβλεπτες κατευθύνσεις. Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να θεωρούνται σημαντική πρόκληση στη πολιτική τους. Για παράδειγμα, δημιουργούν: πρόσβαση σε νέες αγορές, ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών διαδικασιών και μοντέλων, αναβάθμιση της θέσης τους στις παγκόσμιες τουριστικές αλυσίδες αξίας κ.α.

Οι επιχειρήσεις που δεν επενδύουν στην ψηφιοποίηση, δεν θα επιβιώσουν, πόσο μάλλον θα ευδοκιμήσουν στο μέλλον. Συνεπώς, ο τουριστικός τομέας θα πρέπει να αγκαλιάσει, πλήρως, τις νέες τεχνολογίες για να παραμείνει ανταγωνιστικός και να επωφεληθεί από τη δυναμική: της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της δημιουργίας αξίας.

Pin It on Pinterest