Τα παλαιότερα χρόνια, πολλοί θεωρούσαν την πληροφορική ως λειτουργία back-office. Ωστόσο, στις σημερινές υπερ-ανταγωνιστικές αγορές, η αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί ζωτικό παράγοντα, για τη διασφάλιση της ικανότητας μιας εταιρείας να βελτιώσει τη λειτουργική της αποδοτικότητα και την αφοσίωση των πελατών. Ως εκ τούτου, ένα συνεχές κύμα καινοτομίας στην πληροφορική, αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διαχειρίζονται κάθε πτυχή της επιχείρησής τους, από τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ έως τις προσλήψεις, τη διαχείριση κινδύνων, την εφοδιαστική αλυσίδα κ.α. Στο επίκεντρο αυτού του εκσυχγρονισμού βρίσκεται το cloud computing, το οποίο είναι ένας από τους πιο σημαντικούς επιχειρηματικούς μετασχηματισμούς, από την έναρξη του παγκόσμιου ιστού.

Το Cloud computing περιγράφει τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών πληροφορικής, από βασικές υποδομές, όπως υπολογιστικοί πόροι και αποθηκευτικός χώρος, έως πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών και εφαρμογές λογισμικού, που αξιοποιούν συγκεντρωτικούς πόρους και οικονομίες κλίμακας. Αυτές οι υπηρεσίες φιλοξενούνται από απόσταση και έχουν άμεση πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου.

Η ψηφιακή οργάνωση ενός γραφείου επιφέρει σημαντικά οφέλη στις πειχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων: τα μειωμένα κόστη συντήρησης και αγοράς, το μειωμένο χρόνο εγκαταστάσεων, την αγορά και ενημέρωση προγραμμάτων λογισμικού, κ.α. Παραδοσιακά, ο χώρος αποθήκευσης υλικού στους υπολογιστές ήταν μεγάλος και κοστοβόρος. Το σύννεφο παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς προσφέρει σχεδόν απεριόριστο αποθηκευτικό χώρο, τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν, ανάλογα κατ’ απαίτηση, εξαλείφοντας την ανάγκη για μαζικές επενδύσεις σε τοπικές υποδομές πληροφορικής, ιδίως σε μια εποχή “μεγάλων δεδομένων”. Η διαχείριση των πόρων είναι ευκολότερη στο cloud. Οι υπολογιστικοί πόροι μπορούν να αναπτυχθούν πολύ γρήγορα. Η τεχνολογία δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν υπολογιστικούς πόρους, με τρόπο που να μπορούν να αναπτυχθούν με την πάροδο του χρόνου ή να αλλάξουν στιγμιαία, ανάλογα με τις ανάγκες. Επιπλέον, επιτρέπει τη λήψη ενημερώσεων, αυτόματα, ώστε οι χρήστες να επικεντρώνονται στον πυρήνα των επιχειρήσεων τους. Το cloud computing βελτιώνει επίσης τη συνεργασία για μικρές επιχειρήσεις που έχουν υπαλλήλους σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες ή επιτρέπει σε διασπαρμένες ομάδες ανθρώπων να συναντώνται και να μοιράζονται πληροφορίες, οι οποίες ενισχύουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων και των οργανισμών.

Pin It on Pinterest