Μοριοδοτούμενα Προγράμματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Επιμορφωτικά προγράμματα για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, της κοινωνίας και του κράτους, προσφέροντας στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

Pin It on Pinterest