Η αίτησή σας υποβλήθηκε με επιτυχία!

Στο e-mail σας, έχει ήδη αποσταλεί ένας σύνδεσμος επιβεβαίωσης. Παρακαλούμε επιλέξτε τον προκειμένου να επιβεβαιωθεί η e-mail διεύθυνσή σας και να σας αποσταλεί ο σύνδεσμος πληρωμής.

Παρακαλούμε ελέγξτε και τον φάκελο της "Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας" (Spam). Αν δεν λάβετε το σύνδεσμο επιβεβαίωσης τα επόμενα λεπτά επικοινωνήστε με την Γραμματεία στο epta@aegean.gr

Άρθρα από το blog

Pin It on Pinterest