Αυτισμός, ΔΕΠΥ: Ψηφιακά Εργαλεία, Ρομποτική, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Διατροφή, Βιταμίνες

Διάρκεια: 7 μήνες 17 ημέρες
Κόστος: 300 ευρώ
Φόρτος εργασίας: 480 ώρες
ECVET: 24
Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των επιμορφούμενων στο γνωστικό αντικείμενο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων για την προσέγγιση της γνώσης από μαθητές στο πεδίο του Αυτισμού, της ΔΕΠΥ, καθώς και στη χρήση εργαλείων για την ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.

Σε συνεργασία με το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"

Αντικείμενο και Σκοπός

Αποτελεί πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι βρισκόμαστε στην ψηφιακή εποχή. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει και επηρεάζουν όλους τους τομείς της ζωής μας. Ο εκπαιδευτικός τομέας δε θα μπορούσε να παραμείνει εκτός αυτού του πλαισίου αλλαγών. Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη γενική και στην ειδική αγωγή καθίσταται απαραίτητα και επιτακτική με πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές. Ειδικότερα για τους μαθητές/τις μαθήτριες που αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι ΤΠΕ και τα διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία μπορούν να αποτελέσουν σημαντική επικουρική βοήθεια στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Εκτός από τις ΤΠΕ και τα διάφορα εργαλεία μελέτες έχουν αποδείξει ότι εξέχοντα ρόλο στην αντιμετώπιση και βελτίωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών διαδραματίζουν η διατροφή, οι βιταμίνες, οι νευροδιαβιβαστές, τα ιχνοστοιχεία, οι τοξίνες και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες.

Από την άλλη, άξια προσοχής στη σημερινή εποχή είναι η διαδεδομένη έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης (ΣΝ) που είναι στενά συνδεδεμένη με την πρόοδο, την επιτυχία και την ψυχική υγεία. Αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη ολόπλευρης προσωπικότητας παιδιών-ατόμων. Η ένταξή της στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία κρίνεται επίσης απαραίτητη. Για να επιτευχθεί όμως κάτι τέτοιο, πρέπει αφενός να μελετήσουμε σφαιρικά την έννοια της ΣΝ και αφετέρου να τη μελετήσουμε στον πληθυσμό που μας ενδιαφέρει και να δούμε πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε, στην προκειμένη μέσα από τις ΤΠΕ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των επιμορφούμενων στο γνωστικό αντικείμενο των ΤΠΕ με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων για την προσέγγιση της γνώσης από μαθητές/τριες στο πεδίο του Αυτισμού, της ΔΕΠΥ, καθώς και στη χρήση εργαλείων για την ανάπτυξη της ΣΝ.

Οι επιμέρους ενότητες του προγράμματος καταπιάνονται μεταξύ άλλων με την θεωρητική αναπλαισίωση των εννοιών της ειδικής αγωγής, της ΣΝ, της Ρομποτικής, τη χρήση των ΤΠΕ με εξειδικευμένα λογισμικά. Παράλληλα, παρουσιάζεται ο καθοριστικός ρόλος της διατροφής στη λειτουργία του Εγκεφάλου και τις γνωστικές ικανότητες παιδιών στο φάσμα του αυτισμού και της ΔΕΠΥ και η αξιοποίηση του μοντέλου της χαρισματικότητας και της τεχνητής νοημοσύνης στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές.

Επίσης, γίνεται αναλυτική αναφορά στο πεδίο του συνδρόμου ΔΕΠΥ και του Αυτισμού, τόσο σε θεωρητικό πλαίσιο όσο και στη χρήση λογισμικών (συμβατικών και on line), εργαλείων αξιολόγησης, εργαλείων και μεθόδων παρέμβασης καθώς και αναλυτική αναφορά στη ΣΝ των μαθητών με ΔΕΠΥ και Αυτισμό και στην ανίχνευση – ανάπτυξή της μέσω κατάλληλων λογισμικών-εφαρμογών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ενσωματώσουν τεχνολογίες στο μάθημά τους και να βοηθήσουν τα παιδιά να μειώσουν τις όποιες δυσκολίες έχουν και να τα βοηθήσουν στον μαθησιακό και συμπεριφορικό τομέα. Επιπλέον, το πρόγραμμα μπορεί να είναι αρωγός και σε γονείς που έχουν παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και επιθυμούν μέσω των ΤΠΕ να συνδράμουν στη βελτίωση των τομέων που παρουσιάζει δυσκολίες. Το πρόγραμμα αποτελεί, επίσης, μια πολύ καλή ενίσχυση για απόφοιτους ανθρωπιστικών σπουδών και επιστημών της αγωγής που θα ασχοληθούν με τον εκπαιδευτικό κλάδο. Τέλος, η δομή του προγράμματος έχει διαμορφωθεί ώστε να καλύπτει σφαιρικά το αντικείμενο και έτσι απευθύνεται σε οποιονδήποτε σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιεί ήδη τεχνολογίες διασυνδεμένων έξυπνων συστημάτων στον επαγγελματικό του ή μη χώρο.

Μαθησιακοί Στόχοι
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. κατανοήσει τις  εκπαιδευτικές δυνατότητες που διανοίγουν οι ΤΠΕ και να τις εντάξει με κριτικό τρόπο στην καθημερινή του/της εκπαιδευτική πρακτική.
 2. κατανοήσει τις αρχές σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας (π.χ. σενάρια).
 3. εξοικειωθεί και να αξιοποιεί παραγωγικά στη διδακτική πράξη τα διαθέσιμα και κατάλληλα για την ειδικότητά τους λογισμικά, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες, αλλά και τους περιορισμούς της χρήσης τους.
 4. γνωρίσει κοινωνικά ρομπότ τα οποία χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια διαφόρων δεξιοτήτων.
 5. είναι σε θέση να αναδιοργανώσει κατάλληλα τη σχολική τάξη, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των μαθητών/τριών.
 6. αποκτήσει μια πλήρη και λειτουργική αντίληψη του γενικότερου πλαισίου στο οποίο εντάσσονται οι ψηφιακές τεχνολογίες και πώς αυτές χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση της Ειδικής Αγωγής.
 7. αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στις Μαθησιακές Δυσκολίες, τη ΔΕΠΥ και τον Αυτισμό.
 8. γνωρίζει το πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η διατροφή, οι βιταμίνες, οι νευροδιαβιβαστές, τα ιχνοστοιχεία, οι τοξίνες και λοιποί περιβαλλοντικοί παράγοντες στην αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών, της ΔΕΠΥ και του Αυτισμού.
 9. αποκτήσει γνώσεις για την επιλογή ενός κατάλληλου λογισμικού για τις Μαθησιακές Δυσκολίες, τη ΔΕΠΥ και τον Αυτισμό.
 10. αποκτήσει γνώσεις για την έννοια της Συναισθηματική Νοημοσύνης, των θεωριών που τη διέπουν και των ερωτηματολογίων που μπορεί να μετρηθεί.
 11. αποκτήσει τις γνώσεις για επιλογή κατάλληλων λογισμικών για την ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.
 12. αξιοποιήσει το μοντέλο της χαρισματικότητας και της τεχνητής νοημοσύνης στην αντιμετώπιση του Αυτισμού και της ΔΕΠΥ.
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διαδικασία Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Online εξ αποστάσεως

Μέθοδοι Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από σχετικό σύγγραμμα, παρουσιάσεις και επιμορφωτικά βίντεο της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας. Θα χρησιμοποιηθούν Ασύγχρονες μέθοδοι Από-Απόστασης-Εκπαίδευσης (ΑΑΕ) με χρήση της πλατφόρμας eclass σε όλες τις διδακτικές ενότητες.

Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά ανά διδακτική ενότητα.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από αυτοαξιολόγηση: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κτλ.
Από το αποτέλεσμα του τελικού τεστ αξιολόγησης, θα προκύψει και ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσιολόγιο.

Ετήσιο Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Κατηγορίες μοριοδότησης βάσει νομοθεσίας.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4547/2018 ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018
Μοριοδότηση στελεχών (Διευθυντές, Προϊστάμενοι, Συντονιστές)
δ) Επιμόρφωση: 1 κατ’ ανώτατο όριο μονάδα
ββ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών ή / και εννεάμηνης διάρκειας: 0,5 μονάδες.

4589/2019 – ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019
Πρόσληψη εκπαιδευτικών
Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019
Προσληψη αναπληρωτών
Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών.
Δύο (2) μονάδες

ΥΑ 222084/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5919/Β/31-12-2018)
Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Η επιμόρφωση αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα
βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τριακοσίων (300) τουλάχιστον ωρών ή και εννεάμηνης διάρκειας, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής: μισή (0,50) μονάδα

Κόστος προγράμματος: €300

Εκπτωτικές κατηγορίες:

- 20% έκπτωση σε άνεργους
- 20% έκπτωση σε πολύτεκνους
- 20% έκπτωση σε φοιτητές
- 20% έκπτωση σε εργαζόμενους στον εκπαιδευτικό τομέα
- 25% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού
- 30% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού και συμμετοχή στο σεμινάριο "Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Ψηφιακές Τεχνολογίες, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Διατροφή, Βιταμίνες"

1. Θεωρητική Αναπλαισίωση: Ειδική Αγωγή / ΤΠΕ / Συναισθηματική Νοημοσύνη

Σύνολο φόρτου εργασίας: 80  ώρες

Σκοπός της  διδακτικής ενότητας με τίτλο: Θεωρητική Αναπλαισίωση είναι  η αποσαφήνιση όρων:  Ειδική Αγωγή, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η συμβολή – ενσωμάτωση των ΤΠΕ  στην εκπαιδευτική διαδικασία (μοντέλα, στόχοι, στρατηγικές) για την προσέγγιση της γνώσης. Επίσης,  σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η  ανάπτυξη της έννοιας «Συναισθηματική Νοημοσύνη», οι θεωρίες που τη διέπουν, οι τρόποι μέτρησής της, η σημασία της στην ανθρώπινη εξέλιξη και  η σύνδεσή της με τις ΤΠΕ. Τέλος, θα παρουσιαστεί ο ρόλος της διατροφής και άλλων παραγόντων στη λειτουργία του εγκεφάλου και τις γνωστικές ικανότητες.

 

 • Συνεδρία 1: Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες: ΤΠΕ, Ειδική Αγωγή
 • Συνεδρία 2: Συναισθηματική Νοημοσύνη, μια εξέχουσα έννοια
 • Συνεδρία 3: Η Διατροφή και άλλοι παράγοντες στην λειτουργία του Εγκεφάλου και τις γνωστικές ικανότητες
 • Συνεδρία 4: Ο ρόλος της διατροφής, των βιταμινών, των νευροδιαβιβαστών, των ιχνοστοιχείων, των τοξινών και λοιπών περιβαλλοντικών παραγόντων στις Μαθησιακές Δυσκολίες
2. Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού

Σύνολο φόρτου εργασίας: 240 ώρες

Σκοπός της ενότητας Αυτισμός είναι να αποσαφηνιστούν οι όροι Αυτισμός, Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Δ.Α.Δ), Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ) σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα, να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά των μαθητών που ανήκουν στην κατηγορία, να ερμηνευτούν τα ελλείμματα που παρουσιάζουν τα άτομα με αυτισμό με τις κατάλληλες θεωρίες, να μάθουν για την εκπαιδευτική ρομποτική (κοινωνικά ρομπότ), να προταθούν χρήσιμα εργαλεία ΤΠΕ, αξιολόγησης και αποκατάστασης των δυσκολιών που παρουσιάζουν οι μαθητές, για την προσέγγιση της γνώσης τόσο μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία αλλά και την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης που αποτελεί βασική δυσλειτουργία των ατόμων με ΔΑΦ.

 

 • Συνεδρία 1: Θεωρητική Αναπλαισίωση: Έννοια του Αυτισμού – Συμπτωματολογία / Πρόγνωση – Διάγνωση /  Επιδημιολογία: Αίτια – Συχνότητα
 • Συνεδρία 2: Ο ρόλος της διατροφής, των βιταμινών, των νευροδιαβιβαστών, των ιχνοστοιχείων, των τοξινών και λοιπών περιβαλλοντικών παραγόντων στο Φάσμα του Αυτισμού
 • Συνεδρία 3: Διαγνωστικά εργαλεία και ερωτηματολόγια / Διαγνωστικά εργαλεία τυπικής αναπτυξιακής εξέτασης
 • Συνεδρία 4: Εργαλεία / τεστ  online: Ανάπτυξη 4 διαγνωστικών εργαλείων / Τεστ  online
 • Συνεδρία 5: Παρέμβαση: Πρώιμη παρέμβαση / Θεραπευτική – εκπαιδευτική αντιμετώπιση / Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις / Αυτισμός και νέες τεχνολογίες:  Μια νέα εκπαιδευτική προσέγγιση
 • Συνεδρία 6: Λογισμικά κατάλληλα  για την εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό: Ελληνόγλωσσα / ξενόγλωσσα λογισμικά
 • Συνεδρία 7: Παρουσίαση αντιπροσωπευτικών  λογισμικών: Επιτελώ / Το Δελφίνι / Ευ-Δομή και Υπερ-Δομή
 • Συνεδρία 8: Προσβάσιμο / Arcademic Skill Builders / ZAC Browser / Ρομπότ / παιχνίδια διασκέδασης
 • Συνεδρία 9: Serious Games / Κοινωνικές ιστορίες
 • Συνεδρία 10: Συναισθηματική Νοημοσύνη και Αυτισμός: Θεωρητικό πλαίσιο και ICT tools
 • Συνεδρία 11: Ρομποτική και Αυτισμός
 • Συνεδρία 12: Ειδικά θέματα, διαγνωστικά εργαλεία, θεσμικό πλαίσιο, κ.α.
3. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)

Σύνολο φόρτου εργασίας: 100 ώρες

Σκοπός της ενότητας Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) είναι να αποσαφηνιστούν οι όροι: Προσοχή και Υπερκινητικότητα, σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα, να αναφερθούν οι κατηγορίες της διαταραχής, να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά των μαθητών που ανήκουν στην κάθε κατηγορία, να προταθούν χρήσιμα εργαλεία ΤΠΕ, αξιολόγησης και αποκατάστασης των δυσκολιών που παρουσιάζουν οι μαθητές, για την προσέγγιση της γνώσης τόσο μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία αλλά και την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης που αποτελεί βασική δυσλειτουργία των ατόμων με ΔΕΠΥ.

 

 • Συνεδρία 1: Θεωρητικό Πλαίσιο: Ορισμός / Συστήματα ταξινόμησης / Επιδημιολογία – Αιτιολογία / Χαρακτηριστικά – Διάγνωση – Πρώιμη Παρέμβαση
 • Συνεδρία 2: Ο ρόλος της διατροφής, των βιταμινών, των νευροδιαβιβαστών, των ιχνοστοιχείων, των τοξινών και λοιπών περιβαλλοντικών παραγόντων στις ΔΕΠΥ
 • Συνεδρία 3: Παρέμβαση – Θεραπεία – Αντιμετώπιση – Στρατηγικές για τη ΔΕΠΥ
 • Συνεδρία 4: Λογισμικά: WHAAM / Επιτελώ / Gcompris
 • Συνεδρία 5: Συναισθηματική Νοημοσύνη και ΔΕΠΥ: Θεωρητικό πλαίσιο και ICT tools
4. Χαρισματικότητα και τεχνητή νοημοσύνη στη ΔΑΦ και τη ΔΕΠΥ. Ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων στη ΔΕΠΥ

Σύνολο φόρτου εργασίας: 60 ώρες

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση του μοντέλου της χαρισματικότητας στην αντιμετώπιση του Αυτισμού και της ΔΕΠΥ καθώς και της Τεχνητής Νοημοσύνης ως μέσο αποκατάστασης σε συννοσηρότητες (Αυτισμός, ΔΕΠΥ, Μαθησιακές Δυσκολίες, Ψυχοσυναισθηματικές αποκλίσεις και Κοινωνικά ελλείμματα). Επίσης, σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η γνωριμία με Στρατηγικές Παρέμβασης και Ψηφιακές Τεχνολογίες για την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων στη ΔΕΠΥ.

 

 • Συνεδρία 1: Η αξιοποίηση του μοντέλου της χαρισματικότητας στην αντιμετώπιση του Αυτισμού και της ΔΕΠΥ μέσα από έξυπνα διαλογικά συστήματα, την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές τεχνολογίες
 • Συνεδρία 2: Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως μέσο αποκατάστασης σε συννοσηρότητες Αυτισμός, ΔΕΠΥ, Μαθησιακές Δυσκολίες, Ψυχοσυναισθηματικές αποκλίσεις και Κοινωνικά ελλείμματα)
 • Συνεδρία 3: Στρατηγικές Παρέμβασης και Ψηφιακές Τεχνολογίες για την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων στη ΔΕΠΥ

 

 

Χαράλαμπος Σκιάνης

Επιστημονικά Υπεύθυνος
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

Αθανάσιος Δρίγκας

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος - Διδάσκων
Διευθυντής Ερευνών - Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

 

 

Ζωή Καραμπατζάκη

Διδάσκουσα

 

 

 

Μαρία Καρυωτάκη

Διδάσκουσα

 

 

Ελένη Μητσέα

Διδάσκουσα

 

 

Λιζέτα Μπακόλα

Διδάσκουσα

 

 

Γεώργιος Παπαναστασίου

Διδάσκων
Υποψήφιος Διδάκτωρ - Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτου»

 

 

Χαρά Παπουτσή

Διδάσκουσα
Υποψήφια Διδάκτωρ - Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτου»

 

 

 

Ειρήνη Χαϊδή

Διδάσκουσα
Ειδική Παιδαγωγός

 

 

Pin It on Pinterest