// Audience remarketing

Ψηφιακό Γραφείο – Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Έναρξη Μαθημάτων: 10/05/2021
Διάρκεια: 9 μήνες |
400 ώρες
Κόστος: 500 ευρώ
ECVET: 20
Ο τεχνολογικός γραμματισμός θεωρείται επιθυμητό προσόν για τους εργαζόμενους όλων των οργανισμών. Οι τεχνολογίες όπως τα υπολογιστικά φύλλα, οι επεξεργαστές κειμένου, το διαδίκτυο, οι συνεργατικές πλατφόρμες, κ.α., θεωρούνται σήμερα απαραίτητα εργαλεία για την ανάληψη και την εκτέλεση μίας εργασίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στους υπολογιστές για την καλύτερη οργάνωση και απόδοση της δουλειάς τους.

Πληροφορίες Προγράμματος

Αντικείμενο και Σκοπός

Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι ένας σημαντικός παράγοντας που διαμορφώνει τη νέα παγκόσμια οικονομία και παράγει ραγδαίες αλλαγές στην κοινωνία. Μέσα στην τελευταία δεκαετία, τα νέα εργαλεία ΤΠΕ έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν και δραστηριοποιούνται. Έχουν παράγει σημαντικές μεταμορφώσεις στη βιομηχανία, τη γεωργία, την ιατρική, τις επιχειρήσεις, τη μηχανική και άλλους τομείς. Προκειμένου οι εργαζόμενοι να αποκομίσουν  πλήρως τα οφέλη των ΤΠΕ, είναι απαραίτητο, είτε πριν, είτε κατόπιν ανάληψης υπηρεσίας, να έχουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες της χρήσης των ΤΠΕ. Πρέπει, δηλαδή, να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα στο πλαίσιο του πολιτισμού, των αναγκών και των οικονομικών συνθηκών εντός και εκτός της χώρας τους. Πρέπει να γίνει κατανοητό, σε όλους, ότι η εμφάνιση της κοινωνίας της «γνώσης» αλλάζει την παγκόσμια οικονομία και τον τρόπο εργασίας όλων των οργανισμών.

Ο τεχνολογικός γραμματισμός θεωρείται επιθυμητό προσόν για τους εργαζόμενους όλων των οργανισμών. Οι τεχνολογίες όπως τα υπολογιστικά φύλλα, οι επεξεργαστές κειμένου, το διαδίκτυο, οι συνεργατικές πλατφόρμες, κ.α., θεωρούνται σήμερα απαραίτητα εργαλεία για την ανάληψη και την εκτέλεση μίας εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στους υπολογιστές για την καλύτερη οργάνωση και απόδοση της δουλειάς τους. 

Λέξεις - Κλειδιά
Ψηφιακό γραφείο, Επεξεργαστής κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα, Παρουσιάσεις, Διαδίκτυο, Φόρμες, Κοινωνικά Δίκτυα, Υπολογιστικό Σύννεφο (Cloud Computing), Πλατφόρμες τηλεσυνεδριάσεων, Ημερολόγιο, Ιστοσελίδα, Οργάνωση, Αυτοματοποίηση.
Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. κατανοούν την ψηφιακή οργάνωση του γραφείου.
 2. αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους γύρω από την ψηφιακή οργάνωση και προγραμματισμό των εργασιών τους.
 3. αναγνωρίζουν τα οφέλη του ψηφιακού γραφείου.
 4. κάνουν χρήση νέων μεθόδων στην καθημερινή και επαγγελματική τους ζωή.
 5. κατανοούν ολοένα και νέες τεχνολογίες.
 6. συνεργάζονται και να επικοινωνούν εξ αποστάσεως με συνεργάτες σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διαδικασία Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Από απόσταση Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning).

Μέθοδοι Υλοποίησης της Επιμόρφωσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από σχετικό σύγγραμμα και παρουσιάσεις της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας συνοδευόμενες από βίντεο. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά. Κάθε εβδομάδα και μία ενότητα.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο μέρη:

 • Αυτοαξιολόγηση: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ. ενδιάμεσα της παρουσίασης ενότητας και μετά το τέλος αυτής.
 • Αξιολόγηση: επίλυση πρακτικών σεναρίων, κατά την διάρκεια του προγράμματος και τελικό τεστ αξιολόγησης

Από τα αποτελέσματα των τεστ αυτοαξιολόγησης και την επίδοση στις πρακτικές εργασίες, θα προκύψει και ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσιολόγιο.

Δίδακτρα

Κόστος προγράμματος: €500

Εκπτωτικές κατηγορίες:

- 20% έκπτωση σε εργαζόμενους και φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου
- 15% έκπτωση σε άνεργους
- 15% έκπτωση σε πολύτεκνους
- 15% έκπτωση σε φοιτητές
- 15% έκπτωση σε δημόσιους / ιδιωτικούς υπαλλήλους
- 15% έκπτωση σε κατόχους ευρωπαϊκής κάρτας νέων
- 15% έκπτωση σε AMEA
- 10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού

Διδακτικές Ενότητες

1. Ψηφιακό Γραφείο

Έναρξη – Λήξη: 10/05/2021 – 16/05/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 10 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη: Νίκη Κυριακού

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της ηλεκτρονικής οργάνωσης του γραφείου, μέσω διαφόρων σύγχρονων εργαλείων.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία: Ψηφιακό Γραφείο
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
2. Υπηρεσίες Διαδικτύου

Έναρξη – Λήξη: 17/5/2021 – 06/06/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 25 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Θοδωρής Λεουτσάκος

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της έννοιας του διαδικτύου, καθώς και της χρήσης του στους διάφορους τομείς των καθημερινών δραστηριοτήτων.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Εισαγωγή στο Διαδίκτυο
  Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Περιήγηση στο Διαδίκτυο
  Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
  Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος
3. Επεξεργασία Κειμένου

Έναρξη – Λήξη: 07/06/2021 – 08/08/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 80 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη: Νίκη Κυριακού

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της χρήσης του Microsoft Word, μέσω της δημιουργίας και επεξεργασίας αρχείων κειμένων, καθώς της χρήσης των Google Docs για την συνεργατική χρήση αρχείων κειμένου.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Περιήγηση στο Microsoft Word
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Επιλογή και Μορφοποίηση Εγγράφου
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Ρύθμιση Διάταξης Εγγράφου
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Εισαγωγή στις Λίστες και τους Πίνακες
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 5: Κεφαλίδες, Υποσέλιδα και Εκτύπωση Εγγράφου
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 6: Περιήγηση στο Google Docs
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 7: Μορφοποίηση κειμένου στο Google Docs
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 8: Ρυθμίσεις διάταξης κειμένου στο Google Docs
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 9: Λίστες, Πίνακες, Κεφαλίδες, Υποσέλιδα και Εκτύπωση Εγγράφου
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
4. Υπολογιστικά Φύλλα

Έναρξη – Λήξη: 09/08/2021 – 24/10/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 105 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Θοδωρής Λεουτσάκος

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της χρήσης του Microsoft Excel, μέσω της δημιουργίας και επεξεργασίας υπολογιστών φύλλων, καθώς της χρήσης των Google Sheets για την συνεργατική χρήση.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Περιήγηση στο Microsoft Excel
  Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Καταχώρηση Δεδομένων
  Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Δημιουργία Τύπων & Μεταφορά δεδομένων
  Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Μορφοποίηση Δεδομένων & Εκτύπωση
  Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 5: Δημιουργία Γραφημάτων
  Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 6: Συναρτήσεις
  Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 7: Δημιουργία φύλλων εργασίας & λίστες δεδομένων
  Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 8: Περιήγηση στο Google Sheets & Καταχώρηση δεδομένων
  Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 9: Δημιουργία Τύπων & Μορφοποίηση Δεδομένων
  Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 10: Δημιουργία Γραφημάτων & Συναρτήσεις
  Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 11: Δημιουργία φύλλων εργασίας & λίστες δεδομένων
  Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος
5. Παρουσιάσεις

Έναρξη – Λήξη: 25/10/2021 – 05/12/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 45 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη: Νίκη Κυριακού

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της χρησιμότητας και της χρήσης του προγράμματος Microsoft Powerpoint καθώς και τις δυνατότητες που διαθέτει, καθώς και η χρήση του Google Slides για συνεργατική χρήση παρουσιάσεων.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Περιήγηση στο Microsoft PowerPoint
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Μορφοποίηση Κειμένου παρουσίασης
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Χρήση Προτύπων παρουσίασης και εισαγωγή γραφημάτων
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Προβολή και Εκτύπωση
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 5: Περιήγηση στο Google Slides
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 6: Μορφοποίηση, Εισαγωγή γραφημάτων, Προβολή και Εκτύπωση Παρουσίασης
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
6. Google Forms

Έναρξη – Λήξη: 06/12/2021 – 19/12/2021
Σύνολο φόρτου εργασίας: 20 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη: Νίκη Κυριακού

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της χρησιμότητας και της χρήσης εργαλείου GoogleForms για συνεργατική χρήση φορμών.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Εισαγωγή στις Google Forms
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων
  Διδάσκουσα: Νίκη Κυριακού
7. Χρήση Εργαλείων Συνεργασίας

Έναρξη – Λήξη: 20/12/2021 – 23/01/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 45 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Θοδωρής Λεουτσάκος

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της χρήσης και των πλεονεκτημάτων διαφόρων εργαλείων συνεργασίας, όπως το υπολογιστικό νέφος, τα κοινωνικά δίκτυα, οι πλατφόρμες τηλεσυνεδριάσεων, κ.α.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Αποθήκευση στο “Σύννεφο” (“Cloud”)
  Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Κοινωνικά Δίκτυα
  Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Δημιουργία Επαγγελματικού Προφίλ
  Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Πλατφόρμες Τηλεκπαίδευσης
  Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 5: Οργάνωση μέσω Google Calendar
  Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος
8. Δημιουργία Προσωπικής/Επαγγελματικής Ιστοσελίδας

Έναρξη – Λήξη: 24/01/2022 – 20/02/2022
Σύνολο φόρτου εργασίας: 70 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Θοδωρής Λεουτσάκος

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της λειτουργίας του παγκόσμιου ιστού και η δημιουργία μιας προσωπικής/επαγγελματικής ιστοσελίδας.

 

 • Εβδομαδιαία συνεδρία 1: Βασικές Έννοιες Παγκόσμιου Ιστού
  Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 2: Εγκατάσταση και χρήση εργαλείου δημιουργίας ιστοσελίδας
  Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 3: Δημιουργία προσωπικής/επαγγελματικής ιστοσελίδας
 • Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος
 • Εβδομαδιαία συνεδρία 4: Πρακτική Άσκηση Δημιουργίας Ιστοσελίδας
 • Διδάσκων: Θοδωρής Λεουτσάκος

 

 

Χαράλαμπος Σκιάνης

Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος
Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Νίκη Κυριακού

Διδάσκουσα
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Θoδωρής Λεουτσάκος

Διδάσκων
ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Pin It on Pinterest