Μοριοδοτούμενα Προγράμματα Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση

Ειδικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς που θέλουν να εισάγουν σύχρονες τεχνολογίες στο διδακτικό τους έργο.
Εκπαιδευτείτε από επαγγελματίες, άριστους γνώστες του αντικειμένου διδασκαλίας, έμπειρους στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών.
Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων χορηγεί Βεβαίωση Πιστοποίησης (μονάδες ECVET).

Pin It on Pinterest