Τι κίνητρα δίνουν οι ΤΠΕ στους μαθητές με δυσκολίες μάθησης;

Τι κίνητρα δίνουν οι ΤΠΕ στους μαθητές με δυσκολίες μάθησης;

Η έρευνα έχει δείξει ότι τα Ψηφιακά εργαλεία που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι σε θέση να ενεργοποιήσουν τις δυνατότητες και το ενδιαφέρον όλων των μαθητών αλλά και μαθητών με δυσκολίες στην προσοχή, τη μνήμη, Μαθησιακές...
Ψηφιακά Εργαλεία – Ποια είναι η προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ στην εκπαίδευση των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες;

Ψηφιακά Εργαλεία – Ποια είναι η προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ στην εκπαίδευση των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες;

Οι ΤΠΕ δίνουν κίνητρα στους μαθητές με Δυσκολίες Μάθησης καθώς μέσω αυτών οι μαθητές πετυχαίνουν να έχουν ανεξαρτησία, αυτονομία και αυξημένη αυτοεκτίμηση. Η μάθηση με τη βοήθεια των ΤΠΕ έχει αποδείξει την προστιθέμενη αξία της σε κάθε πτυχή του Αναλυτικού...

Pin It on Pinterest