Εκπαιδεύονται τα άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές στην συναισθηματική νοημοσύνη;

Εκπαιδεύονται τα άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές στην συναισθηματική νοημοσύνη;

Συναισθηματική ανάπτυξη & εκπαίδευση μέσα από ψηφιακό υλικό για άτομα στο φάσμα του αυτισμού Στο ανθρώπινο πρόσωπο απεικονίζεται η έκφραση των συναισθημάτων, γι΄ αυτό και πλήθος μελετών έχει στραφεί στη μελέτη του ανθρώπινου προσώπου και στην αναγνώριση έξι...
Τι κίνητρα δίνουν οι ΤΠΕ στους μαθητές με δυσκολίες μάθησης;

Τι κίνητρα δίνουν οι ΤΠΕ στους μαθητές με δυσκολίες μάθησης;

Η έρευνα έχει δείξει ότι τα Ψηφιακά εργαλεία που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι σε θέση να ενεργοποιήσουν τις δυνατότητες και το ενδιαφέρον όλων των μαθητών αλλά και μαθητών με δυσκολίες στην προσοχή, τη μνήμη, Μαθησιακές...
ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή – Νέα δεδομένα και νέες καλές πρακτικές

ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή – Νέα δεδομένα και νέες καλές πρακτικές

Τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως έχει εδραιωθεί η άποψη πως το σύγχρονο σχολείο στοχεύει να διαπλάσει ολοκληρωμένους ανθρώπους, να καλλιεργήσει και να αναπτύξει τις ικανότητές τους, ώστε να οδηγηθούν στην ολόπλευρη ολοκλήρωσή τους και να συμβάλλει στην κοινωνία με στόχο...
Ψηφιακά Εργαλεία – Ποια είναι η προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ στην εκπαίδευση των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες;

Ψηφιακά Εργαλεία – Ποια είναι η προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ στην εκπαίδευση των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες;

Οι ΤΠΕ δίνουν κίνητρα στους μαθητές με Δυσκολίες Μάθησης καθώς μέσω αυτών οι μαθητές πετυχαίνουν να έχουν ανεξαρτησία, αυτονομία και αυξημένη αυτοεκτίμηση. Η μάθηση με τη βοήθεια των ΤΠΕ έχει αποδείξει την προστιθέμενη αξία της σε κάθε πτυχή του Αναλυτικού...

Pin It on Pinterest