Συνεχής Παράδοση με την υπηρεσία AWS CodePipeline

Συνεχής Παράδοση με την υπηρεσία AWS CodePipeline

Η AWS CodePipeline είναι μιας πλήρως διαχειριζόμενη υπηρεσίας συνεχούς παράδοσης που διευκολύνει την αυτοματοποίηση των αγωγών εκδόσεων (release pipelines) για γρήγορες και αξιόπιστες ανανεώσεις εφαρμογών και υποδομών. Αυτοματοποιεί τις φάσεις κατασκευής, δομικής και...
Ανάπτυξη υπηρεσιών REST με το πλαίσιο Apache Jersey

Ανάπτυξη υπηρεσιών REST με το πλαίσιο Apache Jersey

Το Eclipse Jersey είναι ένα πλαίσιο για την κατασκευή πελατών και υπηρεσιών REST που παρέχει μια υλοποίηση του Java προτύπου JAX-RS. Το πλαίσιο αυτό είναι τόσο ανοικτού κώδικα όσο και ποιότητας παραγωγής. Επιπλέον, εκτός από την υλοποίηση JAX-RS, παρέχει και το δικό...
CI/CD μέσω GitHub Actions

CI/CD μέσω GitHub Actions

To GitHub Actions είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει την αυτοματοποίηση των ροών εργασίας λογισμικού με CI/CD (συνεχή ενοποίηση και παράδοση) παγκόσμιας κλάσης. Είναι δυνατή η κατασκευή, δοκιμή και διάταξη κώδικα απευθείας από το GutHub. Καθώς και η επιθυμητή...
CI/CD μέσω του Jenkins

CI/CD μέσω του Jenkins

Ο Jenkins είναι ο κορυφαίος εξυπηρετητής αυτοματοποίησης ανοικτού κώδικα, ο οποίος παρέχει εκατοντάδες plugins για την υποστήριξη της κατασκευής, διάταξης και αυτοματοποίησης οποιοδήποτε έργου λογισμικού, διευκολύνοντας την συνεχή ενοποίηση και συνεχή παράδοση...
Η υπηρεσία AWS Fargate της Amazon

Η υπηρεσία AWS Fargate της Amazon

Η AWS Fargate αποτελεί μια τεχνολογία που μπορεί να συνδυαστεί με την υπηρεσία Amazon ECS για την εκτέλεση containers (δοχείων) χωρίς την ανάγκη διαχείρισης εξυπηρετητών ή συστάδων από Amazon EC2 στιγμιότυπα (ιδεατών μηχανών). Μέσω αυτής της υπηρεσίας, δεν υπάρχει πια...

Pin It on Pinterest