Ανάπτυξη υπηρεσιών REST με το πλαίσιο Apache Jersey

Ανάπτυξη υπηρεσιών REST με το πλαίσιο Apache Jersey

Το Eclipse Jersey είναι ένα πλαίσιο για την κατασκευή πελατών και υπηρεσιών REST που παρέχει μια υλοποίηση του Java προτύπου JAX-RS. Το πλαίσιο αυτό είναι τόσο ανοικτού κώδικα όσο και ποιότητας παραγωγής. Επιπλέον, εκτός από την υλοποίηση JAX-RS, παρέχει και το δικό...
CI/CD μέσω GitHub Actions

CI/CD μέσω GitHub Actions

To GitHub Actions είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει την αυτοματοποίηση των ροών εργασίας λογισμικού με CI/CD (συνεχή ενοποίηση και παράδοση) παγκόσμιας κλάσης. Είναι δυνατή η κατασκευή, δοκιμή και διάταξη κώδικα απευθείας από το GutHub. Καθώς και η επιθυμητή...
CI/CD μέσω του Jenkins

CI/CD μέσω του Jenkins

Ο Jenkins είναι ο κορυφαίος εξυπηρετητής αυτοματοποίησης ανοικτού κώδικα, ο οποίος παρέχει εκατοντάδες plugins για την υποστήριξη της κατασκευής, διάταξης και αυτοματοποίησης οποιοδήποτε έργου λογισμικού, διευκολύνοντας την συνεχή ενοποίηση και συνεχή παράδοση...
Ενορχήστρωση containers επιπέδου παραγωγής με το Kubernetes

Ενορχήστρωση containers επιπέδου παραγωγής με το Kubernetes

Το Kubernetes, γνωστό κι ως K8s, είναι ένα σύστημα ανοικτού κώδικα που εστιάζει την αυτοματοποίηση της διάταξης, κλιμάκωσης και διαχείρισης εφαρμογών που βασίζονται σε δοχεία (containers). Ουσιαστικά, ομαδοποιεί τα δοχεία που συνθέτουν μια εφαρμογή σε λογικές μονάδες...
MELODIC – Μια πλατφόρμα διαχείρισης εφαρμογών πολλαπλών νεφών

MELODIC – Μια πλατφόρμα διαχείρισης εφαρμογών πολλαπλών νεφών

Η MELODIC είναι μια πλατφόρμα για την διαχείριση εφαρμογών πάνω και κατά μήκος πολλαπλών νεφών. Επιτρέπει την υλοποίηση εφαρμογών που αποτελούνται από συστατικά μέρη διαφορετικών διαμορφώσεων, όπως ιδεατές μηχανές (virtual machines), δοχεία (containers), καθώς και...
Υποδομή ως Κώδικας (Infrastructure as Code) μέσω της Terraform

Υποδομή ως Κώδικας (Infrastructure as Code) μέσω της Terraform

To Terraform είναι ένα ανοικτού κώδικα εργαλείο υποδομής ως κώδικα (infrastructure as code), το οποίο παρέχει μια συνεπή ροή εργασίας διεπαφής γραμμής εντολών (command line interface – CLI) για την διαχείριση εκατοντάδων υπηρεσιών νέφους. Ουσιαστικά κωδικοποιεί APIs...

Pin It on Pinterest