Η αίτησή σας υποβλήθηκε με επιτυχία!

Στο e-mail σας, έχει ήδη αποσταλεί ένας σύνδεσμος επιβεβαίωσης. Παρακαλούμε επιλέξτε τον προκειμένου να επιβεβαιωθεί η e-mail διεύθυνσή σας και να σας αποσταλεί ο σύνδεσμος πληρωμής.

Παρακαλούμε ελέγξτε και τον φάκελο της "Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας" (Spam). Αν δεν λάβετε το σύνδεσμο επιβεβαίωσης τα επόμενα λεπτά επικοινωνήστε με την Γραμματεία στο epta@aegean.gr

Άρθρα από το blog

Ψηφιακή Οργάνωση στον Τουριστικό Κλάδο

Ψηφιακή Οργάνωση στον Τουριστικό Κλάδο

Καθώς η ταχύτητα, ο αριθμός και η υιοθέτηση των τεχνολογικών καινοτομιών αυξάνονται εκθετικά, επηρεάζουν όλες τις πτυχές της ζωής των ανθρώπων. Όπως...

Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών

Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών

Παρόλο που η τεχνολογία εντάσσεται, τα τελευταία χρόνια, στην εκπαίδευση, η χρήση της για τη διδασκαλία και τη μάθηση, παραμένει μια πρόκληση. Ενώ,...

Pin It on Pinterest